ובעלון השבוע, גליון 208, מוגדל לילדי קייטנת 'שירת נתן' ! פרשת ואתחנן התשע"ז:

- מיוחד ובלעדי - קורות חייו של הקדוש רבי עמרם בן דיוואןזי"ע... // הקשר של מו"ר לצדיק // חידושי הפרשה...
- הרב ציטט עשרות ספרים בעל פה ולא נח מעמל תורה... // מט"ו באב מרבים בתורה...
- חיי רבנו נתן בוקובזה זי"ע - הרב והמשגיח (ד)...
- שו"ת שבת - הדליקה נר וקיבלה שבת לפני פלג המנחה יצאה ידי חובה ? ...
- המלחמה בשבתאי צבי, פרק קנ"ג - כת ה'דֶוֹנְמֶה' - מחסלים בוגדים...
- חידות וחידודים !

ועוד סיפורים וחידושים בעלון הייחודי שלנו היכנסו לקישור:
http://ladaat.info/showgil.aspx?par=20170805&gil=171

לארכיון עלונים מלא בעברית וצרפתית, ולאוסף כתבות, היכנסו לקישור:
http://www.kaye7.org.il/midey_shabbat.htm

(מעלון 'מידי שבת', מוסדות 'מאורות נתן' נתיבות, ע"ש הגה"ק הרב נתן בוקובזה זי"ע, לקבלה במייל: [email protected])
https://www.facebook.com/midey.shabat