+ תגובה לאשכול
תוצאות 1 עד 25 מ 25

אשכול: לא איש ציבורי, אבל בהחלט איש דיבורי.

 1. לא איש ציבורי, אבל בהחלט איש דיבורי.

  לא איש ציבורי, אבל בהחלט איש דיבורי.

  הרבנים העסקנים, תלמידי הרב ה'גודל' החדש נכנסים ביראת הכבוד לבית רבם משכבר הימים, ה'גודל' החדש. דרך ארוכה עבר רבם משכבר, ה'גודל' החדש, מאז למד במוסדות 'המזרחי' בבחרותו, ועד שהגיע למעמדו כיום... הרב ה'גודל' שעון על כסאו בתנוחה קפואה. נראה כאילו קפא על מקומו משנת תשמט ועד עתה.

  הרבנים האורחים מתחילים לתאר לרב את הידוע להם באופן אישי ובלתי אמצעי: על מאות הבחורים שנפלו לצבא מתוככי הישיבות, בעיקר הספרדיות, אך לא רק.. הם מוציאים מתיקם את המסמכים, העובדות, התמונות. החרדות של כל אב בן תורה וירא אלוקים שבנו ספרדי חלש קצת, או כל מי שבנו נתון בהתמודדות תמידית עם פיתויי הרחוב... את ניסיונות הפיתוי של ציידי הנשמות... את חוסר הגיבוי מהמערכת הממסדית הליטאית והספרדית... את העובדה שכל 'נער מתמודד' ניצב היום בפני התמודדות קשה ונוקבת שלא היתה מעולם: להיות 'גם וגם'; במקום להוריד הכיפה ולגדל קוקו - שזה ממש לא בקטע שלו, הוא יכול לעשות את כל תאוותיו המשוקצות ועדיין להישאר "חרדי" ואף להיקרא "חייל חרדי מצטיין", רחמנא לשיזבן.


  ...הרב מתרומם באיבחה אחת מכיסאו, המראה היבשושי והדיפרסי השוכן על פניו בדרך קבע נעלם כלא היה; אומרים, שאפילו במלחמות תשמט לא היה כל כך חיוני כמו עכשיו... והוא צועק ומצווח, בגרון ניחר הוא שואג:
  תצאו מכאן מיד!! תצאו מהבית שלי!! אני לא איש ציבורי!! אני לא רוצה לשמוע!! אני לא איש ציבורי!!

  הרבנים האורחים בהלם מוחלט, ותוך כדי ההלם מנסים להרגיע את סערת רוחו של כבוד הרב: "הרב", הם אומרים, זה בסדר. אנחנו נצא. לא צריך לצעוק. אפשר להירגע: לא באנו בשביל להכתיר את הגר"ש אוירבך למנהיג הדור, אל דאגה, אנחנו תלמידים שלך ונאמנים לך... לא נפגע בך עד כדי כך, לא נעשה לך את זה...
  אך ללא הועיל.. השאגות רק מתחזקות.
  תוך כדי נסיונות ההרגעה הכנים של העסקנים, מופיע בנו של הרב, שנזעק לשמע זעקות האב האימתניות, עם קבוצת אגרופנים - תלמידי הישיבה הסמוכה, ישיבתו של הרב, והם מגרשים את האורחים, ביריקות, קללות ובעיטות, בתיבול ניבולי פה עסיסיים כנגד גדולי התורה מן הצד השני.
  דומה, כי כל מה שהללו חונכו בישיבתו של הרב במשך עשרות שנים: לזלזל, לעלוב, להחציף פנים, לבזות - את כל מי שלא מצא חן בעיניהם במשך השנים, החל מהסטייפלר, עבור דרך הרב שך, רבי שלמה זלמן אוירבך, רבי שמואל הלוי ואנר, ועד הרב אלישיב - כל הלכלוך המזוהם הלזה מתפרץ עכשיו במכה אחת. את כל ניבולי הפה הללו ששמעו מאחיהם, אבותיהם ורבותיהם במשך כל השנים כנגד כל גדולי הדורות שהיו - את כל זאת הם מקיאים כעת כנגד מי שהם רואים כממשיכם של שרשרת גדולי הדורות האחרונים שנחשבו עפרא דארעא בעיניהם.

  ---
  ברחוב, למטה, כשהאורחים התרחקו מזירת הטירוף מרחק בטוח, ועוד כמה מאות מטרים ליתר בטחון, הם החלו מתלחשים בינם לבין עצמם: מה קרה לרב?? מה פשר השאגות הנוירוטיות הללו??
  הלא אנחנו זוכרים אותו היטב מהישיבה... אה! איזה דיבורים על "שלום", על "דרכו העדינה והמפוייסת שלא כדרכו של הרב שך חלילה"... הם גם זוכרים את השנה הארורה ההיא, שנת תשלד, איך שהרב תמך במפלגת פא"י-גרינימן כהתרסה בוטה כנגד הסטייפלר והרב שך. הם גם זוכרים את המכתב הידוע משנת תשמט, בו הרב בז לדוקטרינת "הנהגת הדור", בו הרב מחה כנגד העובדה שהרב שך מנע מחסידי גור לגזול את פת לחמו של הציבור הליטאי - והכל בטענה של "ויתור, ויתור, ויתור, שלום, עדינות, מידות טובות"... הם גם זוכרים היטב את אשר חינכם הרב שכל בחור צעיר זב חוטם בסמכותו לחלוק על ראשונים אם בטנו הכואבת של זב החוטם אינה מסתדרת עם סברתם של הראשונים כמלאכים...

  "אז מה קרה לו עכשיו? הכיצד הפך פתאום ל"חסיד אדוק" של דעת תיירה עד כדי טירוף? איך הפך הכבש את עורו והפך לנמר טורף? ומה פשר מלחמת הטירוף אותה מנהל כנגד כל מה שריח קנאות נודף ממנו?? האם כל השנים טיפח את תדמיתו רק כמשחק גרידא, ועתה נחשפה דמותו האמיתית,חלילה?"
  הכאב, הכאב. הכאב מפלח את ליבותיהם, קשה למצוא כאב ככאבו של אדם שמגלה - כי רבו ומחנכו "מזוייף מתוכו"; כי מורו ואלופו סתר משנתו מיניה וביה, או ילדותו בחטא או זקנותו בחטא, ושמא שניהם גם יחד, רחמנא ליצלן.
  -----


  בשעה זו בה הם עומדים ומתלחשים בכאב, ממאנים להכיר במציאות העגומה - בביתו של הרב, לעומת זאת, כבר נרגעו הרוחות. הבן המסור הביא לרב כוס חלב מרגיע, חלב שנחלב מפרה קדושה ברפת המוקפת עירוב תחומין וחצרות גם יחד, מחשש טלטול החלב כשיוצא מן הפרה אם ניחוש לשבת שלא בזמנה, ולשיטות הסוברים שפרה מצווה על שביתה שלא בזמנה כדין הולך במדבר [ויל"ד ויל"ע, ויל"ד], חלב כזה, שאף קודם החליבה נשטפו עטיניה של הפרה במים של שבת למניעת חשש חלב שלא לצמאו כשיטתו הידועה של הרב המחמיר מאוד בהלכות "לצמאו", ולדעתו הדבר מעורר ספק חמור בהלכות ברכות רחמנא ליצלן. הרב שתה "לצמאו". השקט חזר לשרור.
  ----


  לא עובר זמן רב, והטלפון בבית הרב מצלצל. על הקו עסקן ועד הישיבות. "שמעתי שהרב קיבל איומים נוראים ועבר טרור ממש רחמנא ליצלן", הוא אומר בחמלה. הרב, בענווה מופלגת עונה לו "לא, זה בסדר..." אין צורך לדאוג", הרב מרגיע ומפייס. "אני לא יודע מה רוצים ממני, אני לא איש ציבורי", ממשיך הרב בענווה מופלגת.
  "טוב, מה רצית", ממשיך הרב בשיחה.
  העסקן עונה במיידי: כבוד הרב, אנחנו צריכים דחוף שהרב יכחיש את כל השמועות הכזבים הבדותות והשקרים הארורים, שכמובן כלל לא היו וכלל לא נבראו, וגם מיד טיפלנו בהם ופתרנו את כולם, וגם מנענו שלא יהיה לעתיד, וגם פתרנו את כל מה שיהיה לעתיד. ובכלל, הרב יודע שאסור לדבר על הנושא מכמה וכמה סיבות סודיות, והרי הרב גם יודע שאין מכסות ואין ציידים בכלל, להד"ם מוחלט!, והרי באלו הציידים אנחנו נלחמים מבוקר ועד ליל במסירות נפש! וגם אין בכלל ציידים! וגם המכסות זה הרי רק ספערדים, ובכלל, המכסות זה הכול שקר גמור שלא היה כמותו...


  "העסקן ידידי", עונה כבוד הרב, "אין צורך לשכנע. אני בא מיד! תביא צלם ומים. אה... וגם סוכר, שלא יהיה חשש "לצמאו". כן כן. אני בא מיד, רק תשתדל שלא יהיה "מניין" במשרד. כי אני לא איש ציבורי, וידוע מכמה דיוקים בספר מרן ז"ל שמיעוט ציבור עשרה, ויל"ד"


  ...כי אחרי השתיקה הארוכה משנת תשמט ועד עכשיו, עכשיו הגיע "עת לדבר". עת נקום ועת נטור.


  ...כי אמנם אינני איש ציבורי, אבל אני בהחלט איש דיבורי!

 2. לקיים מה שנאמר בִּפְרֹחַ ***** כְּמוֹ עֵשֶׂב וַיָּצִיצוּ כָּל פֹּעֲלֵי *** לְהִשָּׁמְדָם עֲדֵי עַד (תהלים צב, ח)

 3. #3
  איצקהל'ה אורח
  לא מאמין למראה עיני! עומד אדם שלא קרא ולא שנה וכותב על גאון ישראל מרן הגרד"ל משל הוא אחד הריקים. נסתתרה עליך בינתך?! עד היכן מגיעה מידת העזות?! האם-שאפאחד לא שומע- אתה לא חושש מקפידתו של האי גאון וירא? אין לי ספק שזו מעידה שעוד תתחרט עליה. השאלה האם עדיין יהיה בידך. צר לי עליך שמשיקולים פוליטיים אתה כותב על ספר תורה חי בעל פרחח מהרחוב.

 4. ציטוט מעולה אמר: צפיה בהודעה
  לקיים מה שנאמר בִּפְרֹחַ ***** כְּמוֹ עֵשֶׂב וַיָּצִיצוּ כָּל פֹּעֲלֵי *** לְהִשָּׁמְדָם עֲדֵי עַד (תהלים צב, ח)
  לקיים מה שנאמר: שיקרא לא קאי...

 5. ובני קורח לא מתו

 6. ציטוט איצקהל'ה אמר: צפיה בהודעה
  לא מאמין למראה עיני! עומד אדם שלא קרא ולא שנה וכותב על גאון ישראל מרן הגרד"ל משל הוא אחד הריקים. נסתתרה עליך בינתך?! עד היכן מגיעה מידת העזות?! האם-שאפאחד לא שומע- אתה לא חושש מקפידתו של האי גאון וירא? אין לי ספק שזו מעידה שעוד תתחרט עליה. השאלה האם עדיין יהיה בידך. צר לי עליך שמשיקולים פוליטיים אתה כותב על ספר תורה חי בעל פרחח מהרחוב.
  לא זכיתי לכתוב את המאמר, אבל אילו זכיתי לא הייתי מתחרט, לטעמי גזירת הגיוס ושאר מרעין בישין הבאים לקרר כל זיק קדושה שיש בדור, מבית מדרשו של הרב מחזו"א 5, הנתמכים באופן מוצהר על ידי הרב לנדו זה לא "ענין פוליטי", אלא מאבק לשימור היהדות האמיתית בדורינו!!! ולשיטתך איצקהל'ה היקר, מדוע אינך מוחה בחבריך על ביזוי מרן הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, מרן הגר"ש ווזנר, וכו וכו, כמו שכתב הכותב?? או על ביזוי מרן הגר"ש שליט"א?, האם "ספר תורה חי" זה רק מישהו שנלחם בכל כוחו בעד האינטרסים הפוליטים שלך?

 7. #7
  היודע לשאול אורח
  ציטוט איצקהל'ה אמר: צפיה בהודעה
  לא מאמין למראה עיני! עומד אדם שלא קרא ולא שנה וכותב על גאון ישראל מרן הגרד"ל משל הוא אחד הריקים. נסתתרה עליך בינתך?! עד היכן מגיעה מידת העזות?! האם-שאפאחד לא שומע- אתה לא חושש מקפידתו של האי גאון וירא? אין לי ספק שזו מעידה שעוד תתחרט עליה. השאלה האם עדיין יהיה בידך. צר לי עליך שמשיקולים פוליטיים אתה כותב על ספר תורה חי בעל פרחח מהרחוב.
  ראש דבר אכן חייבים לשמור על כבוד הגאון הרד"ל שליט"א,
  במיוחד לאור העובדה שגם מרן הרא"ש שליט"א כבר כתב בעניינו "אורייתא קא מירתחא ביה"
  ובדברים שנכתבו יש זלזול וחוסר כבוד.

  ולגופם של דברים.
  האם אחת מהעובדות כאן לא נכונות?
  האם לא חלקו על הוראת מרנן הרב שך והסטייפלר בבחירות לעיריית בני ברק?
  ולא רק בתשל"ד, גם הכתרת גוטליב המזוחניק, ווינברג הפא"יניק, הייתה נגד דעתם.

  האם לא כינה את הספר שמירת שבת כהלכתה "שש"ך" בליצנות?
  האם לא המעיט את דמות מרנן הגרש"ז והגרי"ש וזלזל וחינך דורות לבוז להם ולפסקיהם?

  האם לא עמד מנגד לכל פעולותיו של הרב שך?

  אלו הן העובדות.

  אך מעל לכל, היו שנים שבפניהם הייתה לו דרך ארץ ואת דעתם העריך.
  האחד הגר"ח גרינימן זצ"ל, והשני יבלחט"א מרן הרא"ש שליט"א.

  מי גילה והוציא מן ההסתר אל הגילוי את שגב רוממות מרן הרא"ש שליט"א?
  מי אמר שאין בדורנו מי שמתקרב לעומק עיונו ורוחב בקיאותו ובשלמות הדברים, של מרן הרא"ש שליט"א?
  עוד מצלצלות באוזניי דברי הערכה ששמעתי מהרד"ל שליט"א לפני כארבעים וחמש שנה,
  על עוצם גדולתו ורוממות תפארת ערכו של מרן הרא"ש שליט"א.
  על מי אמר הרד"ל שליט"א את שאמר ריב"ז על רבי אלעזר בן ערך? זאת, כאשר מרן הרא"ש שליט"א היה רק כבן ארבעים לבינה!

  מי ההדיר את יקר תפארת מרן הרא"ש שליט"א על יתר זקני גדולי הדור?

  אז מה קרה?
  מהיכן התפרצות היצרים הזו?

  האומנם הכל מהטירוף של הבן יחיד שעדיין מתגורר ברחוב הרצל ולא ברחוב הרב שך?

  ואנו לא נסור ממה שהורנו הגאון הרד"ל שליט"א, עשרות עשרות בשנים,
  מאז הסתופפנו בצלו בכנסת ישראל, לילך בדרכו ובהוראותיו של מרן הרא"ש שליט"א ומיניה לא נזוע.

 8. ציטוט היודע לשאול אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט איצקהל'ה אמר: צפיה בהודעה
  לא מאמין למראה עיני! עומד אדם שלא קרא ולא שנה וכותב על גאון ישראל מרן הגרד"ל משל הוא אחד הריקים. נסתתרה עליך בינתך?! עד היכן מגיעה מידת העזות?! האם-שאפאחד לא שומע- אתה לא חושש מקפידתו של האי גאון וירא? אין לי ספק שזו מעידה שעוד תתחרט עליה. השאלה האם עדיין יהיה בידך. צר לי עליך שמשיקולים פוליטיים אתה כותב על ספר תורה חי בעל פרחח מהרחוב.
  ראש דבר אכן חייבים לשמור על כבוד הגאון הרד"ל שליט"א,
  במיוחד לאור העובדה שגם מרן הרא"ש שליט"א כבר כתב בעניינו "אורייתא קא מירתחא ביה"
  ובדברים שנכתבו יש זלזול וחוסר כבוד.

  ולגופם של דברים.
  האם אחת מהעובדות כאן לא נכונות?
  האם לא חלקו על הוראת מרנן הרב שך והסטייפלר בבחירות לעיריית בני ברק?
  ולא רק בתשל"ד, גם הכתרת גוטליב המזוחניק, ווינברג הפא"יניק, הייתה נגד דעתם.

  האם לא כינה את הספר שמירת שבת כהלכתה "שש"ך" בליצנות?
  האם לא המעיט את דמות מרנן הגרש"ז והגרי"ש וזלזל וחינך דורות לבוז להם ולפסקיהם?

  האם לא עמד מנגד לכל פעולותיו של הרב שך?

  אלו הן העובדות.

  אך מעל לכל, היו שנים שבפניהם הייתה לו דרך ארץ ואת דעתם העריך.
  האחד הגר"ח גרינימן זצ"ל, והשני יבלחט"א מרן הרא"ש שליט"א.

  מי גילה והוציא מן ההסתר אל הגילוי את שגב רוממות מרן הרא"ש שליט"א?
  מי אמר שאין בדורנו מי שמתקרב לעומק עיונו ורוחב בקיאותו ובשלמות הדברים, של מרן הרא"ש שליט"א?
  עוד מצלצלות באוזניי דברי הערכה ששמעתי מהרד"ל שליט"א לפני כארבעים וחמש שנה,
  על עוצם גדולתו ורוממות תפארת ערכו של מרן הרא"ש שליט"א.
  על מי אמר הרד"ל שליט"א את שאמר ריב"ז על רבי אלעזר בן ערך? זאת, כאשר מרן הרא"ש שליט"א היה רק כבן ארבעים לבינה!

  מי ההדיר את יקר תפארת מרן הרא"ש שליט"א על יתר זקני גדולי הדור?

  אז מה קרה?
  מהיכן התפרצות היצרים הזו?

  האומנם הכל מהטירוף של הבן יחיד שעדיין מתגורר ברחוב הרצל ולא ברחוב הרב שך?

  ואנו לא נסור ממה שהורנו הגאון הרד"ל שליט"א, עשרות עשרות בשנים,
  מאז הסתופפנו בצלו בכנסת ישראל, לילך בדרכו ובהוראותיו של מרן הרא"ש שליט"א ומיניה לא נזוע.

  הזלזול הוא לא רק בבודדים הכתובים במאמר, ההיפך הוא הנכון, מלבד בודדים ממש אותם "ספר" הרב לנדו, הוא לא ספר אף אחד

 9. #9
  ינקלביץ אורח
  ציטוט Never_Again אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט איצקהל'ה אמר: צפיה בהודעה
  לא מאמין למראה עיני! עומד אדם שלא קרא ולא שנה וכותב על גאון ישראל מרן הגרד"ל משל הוא אחד הריקים. נסתתרה עליך בינתך?! עד היכן מגיעה מידת העזות?! האם-שאפאחד לא שומע- אתה לא חושש מקפידתו של האי גאון וירא? אין לי ספק שזו מעידה שעוד תתחרט עליה. השאלה האם עדיין יהיה בידך. צר לי עליך שמשיקולים פוליטיים אתה כותב על ספר תורה חי בעל פרחח מהרחוב.
  לא זכיתי לכתוב את המאמר, אבל אילו זכיתי לא הייתי מתחרט, לטעמי גזירת הגיוס ושאר מרעין בישין הבאים לקרר כל זיק קדושה שיש בדור, מבית מדרשו של הרב מחזו"א 5, הנתמכים באופן מוצהר על ידי הרב לנדו זה לא "ענין פוליטי", אלא מאבק לשימור היהדות האמיתית בדורינו!!! ולשיטתך איצקהל'ה היקר, מדוע אינך מוחה בחבריך על ביזוי מרן הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, מרן הגר"ש ווזנר, וכו וכו, כמו שכתב הכותב?? או על ביזוי מרן הגר"ש שליט"א?, האם "ספר תורה חי" זה רק מישהו שנלחם בכל כוחו בעד האינטרסים הפוליטים שלך?
  כמי שמכיר את הגאון רד"ל מזה שנים ומשתייך לבני התורה, לטעמי, הגזמת ותקפת בצורה שאינה מתאימה לבן תורה. מדובר באחד מגדולי הדור בתורה, אפשר לבקר, מותר לחלוק, אסור לבזות. ובנוגע לביקורת על אלו שלא מחו -על כבוד גדולי ישראל- מהנורווגים, לא מבין: אם הם מושחתים, אנו צריכים להידבק באישיותם? אנו צריכים לעמוד על האמת התורתית שלנו ולא לזוז ממנה לצד שמירה על כבודם של גדולי תורה! ובנוגע להגרד"ל וביקורתו על גדולי ישראל, לא כל מה שנשמע בחדר, יצא לרבים ואכמ"ל וידוע שרבים מגדולי הדור בתורה השמיעו ביקורות קשות שלא תמיד ערבו לאזני השומעים, האם בכך נפסלו\נידונו? הגר"י קלמנוביץ השמיע ע--ש--ר--ו--ת בשנים ביקורות על רבים וטובים ואכמ"ל, האם נפסל בכך, אתמהה. ודי בזה למבין.

 10. אני יושב ולא מאמין שיש בדורנו אנשים שמעיזים לדבר על גדולים תתביש

 11. #11
  שימק'ה אורח
  כאורח, מתבייש בצורה בה כותבים פה על גדולי תורה. חבר'ה, קצת כבוד לתלמידי חכמים.

 12. ציטוט ינקלביץ אמר: צפיה בהודעה
  כמי שמכיר את הגאון רד"ל מזה שנים ומשתייך לבני התורה, לטעמי, הגזמת ותקפת בצורה שאינה מתאימה לבן תורה. מדובר באחד מגדולי הדור בתורה, אפשר לבקר, מותר לחלוק, אסור לבזות. ובנוגע לביקורת על אלו שלא מחו -על כבוד גדולי ישראל- מהנורווגים, לא מבין: אם הם מושחתים, אנו צריכים להידבק באישיותם? אנו צריכים לעמוד על האמת התורתית שלנו ולא לזוז ממנה לצד שמירה על כבודם של גדולי תורה! ובנוגע להגרד"ל וביקורתו על גדולי ישראל, לא כל מה שנשמע בחדר, יצא לרבים ואכמ"ל וידוע שרבים מגדולי הדור בתורה השמיעו ביקורות קשות שלא תמיד ערבו לאזני השומעים, האם בכך נפסלו\נידונו? הגר"י קלמנוביץ השמיע ע--ש--ר--ו--ת בשנים ביקורות על רבים וטובים ואכמ"ל, האם נפסל בכך, אתמהה. ודי בזה למבין.
  כפי שכתבתי, אצל הרב לנדו לא מדובר בבודדים אותם תקף, אלא ההיפך, הוא לא ספר אף אחד חוץ מכמה בודדים! גדולי הפוסקים בדור האחרון מרן הגר"מ פיינשטיין, מורי ורבי מרן הגרש"ז אוירבך, מרן הגרי"ש אלישוב, מרן הגר"ש וואזנאר, כולם כולם בעיניו כעפרא דארעא,
  גדולי הדורות האחרונים, הסטייפלר והרב שך גם לא משהו מיוחד,
  שלא לדבר על האחרונים וראשי הישיבות כמו ר' שמעון שקאפ או ר' שמואל רוזובסקי שהם בכלל לא בפרשה מבחינתו, וכו וכו
  וכולכם שתקתם !! (גם אני שתקתי...) אבל לא עוד!!

 13. אינני יודע מי כתב את המאמר,
  אבל זה שהביאו, זוכה לעקור עבודה זרה מליבותיהם של ישראל.
  הדפסתי את המאמר והראתי אותו בש"ק לת"ח מופלג בין גילו של הד"ל,
  ואמר לי בזה"ל: הכותב דייק שלא להגזים בשום פרט ומצוה לפרסם.

 14. בושה לעולם התורה!!

 15. ציטוט חרד לדבר ה' אמר: צפיה בהודעה
  בושה לעולם התורה!!
  ממש כך.
  וב"ה שהנראים הללו נראים במראיהם וערוותם נגלית

 16. #16
  יעקבזון אורח
  כאחד המשתייך בגאווה לציבור בני התורה, צר לי על מי שכתב את המאמר שמבזה תלמידי חכמים מופלגים שנשיכתן נשיכת וכו', מדובר בגאון בסדר גודל פלאי שעסקו בתורה אינו צריך לדכוותי, ודי לנו בזה שעד שנה זו (!) הגר"י קלמנוביץ הגיע בכל שנה לעשות התרת נדרים בפניו (מאחר שחשש לשיטת המאירי כמדו' שצריך מיוחד שבדור) ומרן הגרש"א אף הוא שיבחו וקילסו עד למאוד עי' מאמרו של הרב יעקב ב. פרידמן. תכלית הדברים: גם כאשר יש לנו ביקורת, אין הדברים מתירים ח"ו לשחרר את ניצרת הלשון או הכתיבה על גאוני ישראל המופלאים שבדור.

 17. #17
  לא זו בלבד אורח
  אכן אכן, יש גזירת גיוס נוראה.
  ולא זו בלבד, אלא שיש גם גזירה על השחיטה, הציונים הארורים בא"י גוזרים שלא לשחוט כפי הדרך המסורה, כי זה צער בעלי חיים.
  וכבר צרח על כך מרן הגאון הגדול רבי שמואל אריה לוין, בכנס הזלמנים על גזירת הגיוס.
  וזה לשון הדיווח על כך:
  הרב לוין מרבני הפלג שהופיע בעצרת, וייצג את הפלג לצידו של יהודה רבי, זעק בנאומו על "גזירת הגיוס" ועל מעצר בכירי הפלס ע"י המדינה, ובדבריו השווה את המדינה לסטאלין, אולם הוסיף עוד אמירה מפתיעה אודות גזירה נוספת על השחיטה שלדבריו יש בארץ ישראל, והיא יותר חמורה מאשר במדינות הגויים: "זה הרי נורא! לראות איך שרוצים למחוק את כל מסורת התורה! אני אומר עוד, הם ילכו הלאה, הם מתחילים עם שחיטה, עם צער בעלי חיים, במקום הגוים הם נוגעים עם 'צער בעלי חיים', הם רוצים ללמד אותנו מה זה 'צער בעלי חיים'. התורה לא יודעת מה זה 'צער בעלי חיים', הם יודעים, היה לא תהיה!! אנחנו צריכים ללכת למלחמה! אין פחד! אנחנו חזקים מהם, יש לנו תורה, יש לנו מצוות, זה החוזקה שלנו, ה'כלל ישראל חי וקים', עוד ת"ת ועוד ת"ת וכך מחזיק כלל ישראל רבותי".

  יצויין כי הרב לוין מפעיל בארגנטינה קו שחיטה מיוחד של בהמות תחת השגחתו, זה בשל מחיר הבקר הנמוך במדינות דרום אמריקה, אולם נכון להיום לא ידוע על הגבלות מיוחדות על השחיטה בארץ ישראל, לעומת מדינות רבות בעולם שאכן מטילות הגבלות ואף אוסרות לגמרי את השחיטה היהודית. כאמור, דבריו של הרב לוין אודות גזירת השחיטה הושמטו מתוך דבריו שהובאו בעיתון הפלס"
  עד כאן הדיווח, שמשום מה, מעולה, ים של כהן, ושאר מלחכי פינכתו של נתי גרוסמן, לא שמעו עליו עד היום, ולא ראו את הסרטון השקרי,

  ונשוב למחאה על הציונים נגד גזירת השחיטה.
  לדאבוננו העולם עדיין שותק, ומשתיקים את הגזירה הארורה, כשם שהשתיקו את גזירת הגיוס.
  ואף על עיתון הפלס הצליחו הציונים לאיים שלא ימחה על גזירה קשה ונוראה זו. ואף על מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א , הצליחו לאיים ולהשתיקו בזה ממש ממש, כאילו אין צורך למחות, מה שבעבר היה פשוט לכל ילד בן תשע שחובה גדולה למחות...
  נודע שכאשר כמה ארגטינאים חמומי מוח התפרצו לבית שר התורה הגר"ד לנדא, ומחו בפניו על גזירה זו, אמר הוא שליט"א, אני לא איש ציבורי.

  ועוד הוסיפו פשע על פשע, על גזירת המילה, אשר גזרו הציונים הארורים שלא ימולו ישראל את ילדיהם, באומרם כי זה צער לתינוק וזה נוגד את ככלי הדמוקרטיה. כאשר מטרתם הברורה היא לחלל קדושת ישראל וברית קודש.
  ובגזירה זו, נתחכמו הציונים מאוד מאוד, ומרוב פיתויים ואיומים, הצליחו להשתיק אפילו את הרב לוין, ואף הוא מחשה ולא מדבר ברבים נגד גזירה ארורה זו. וקל וחומר שהצליחו להשתיק את הפלס, ואת הגר"ש אויערבאך, וגם את הרי"ק מבני ברק,
  ועל כן אנו מוחים כנגד הציונים גורי הגזירות, וכנגד משתיק הגזירות הידוע, שר התורה הגר"ד לנדא שליט"א.
  משום מה, אחד הצדדים בסיפור, עם עלילותיו והקלטותיו, מזכיר לי את המדרש על האלמנה שעליה סיפר קורח לבני ישראל

 18. ציטוט מעולה אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט חרד לדבר ה' אמר: צפיה בהודעה
  בושה לעולם התורה!!
  ממש כך.
  וב"ה שהנראים הללו נראים במראיהם וערוותם נגלית
  יש המספרים שהד"ל הורה להנהלת ישיבות סלבודקא וזכרון להודיע פומבית כי כל מי שיעז לא להתייצב בלשכות הגיוס יסולק מן הישיבה, וכך נעשה בישיבות אלו לאחרונה ממש,
  "אחרית הימים" ממש, הד"ל נלחם בחירוף נפש על "דעת תורה" ו"ימין שהוא שמאל" כולל רדיפה אישית של מי שלא נכנע ל"הורה זקן", "והעיקר - לנצח"!! (הציטוטים כמובן ממכתבו של הד"ל בשנת תשמט)

 19. ציטוט מעולה אמר: צפיה בהודעה
  אינני יודע מי כתב את המאמר,
  אבל זה שהביאו, זוכה לעקור עבודה זרה מליבותיהם של ישראל.
  הדפסתי את המאמר והראתי אותו בש"ק לת"ח מופלג בין גילו של הד"ל,
  ואמר לי בזה"ל: הכותב דייק שלא להגזים בשום פרט ומצוה לפרסם.
  סיקרנת אותי כהוגן. מי זה יכול להיות?.

 20. #20
  הצלה 10 אורח
  ציטוט היודע לשאול אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט איצקהל'ה אמר: צפיה בהודעה
  לא מאמין למראה עיני! עומד אדם שלא קרא ולא שנה וכותב על גאון ישראל מרן הגרד"ל משל הוא אחד הריקים. נסתתרה עליך בינתך?! עד היכן מגיעה מידת העזות?! האם-שאפאחד לא שומע- אתה לא חושש מקפידתו של האי גאון וירא? אין לי ספק שזו מעידה שעוד תתחרט עליה. השאלה האם עדיין יהיה בידך. צר לי עליך שמשיקולים פוליטיים אתה כותב על ספר תורה חי בעל פרחח מהרחוב.
  ראש דבר אכן חייבים לשמור על כבוד הגאון הרד"ל שליט"א,
  במיוחד לאור העובדה שגם מרן הרא"ש שליט"א כבר כתב בעניינו "אורייתא קא מירתחא ביה"
  ובדברים שנכתבו יש זלזול וחוסר כבוד.

  ולגופם של דברים.
  האם אחת מהעובדות כאן לא נכונות?
  האם לא חלקו על הוראת מרנן הרב שך והסטייפלר בבחירות לעיריית בני ברק?
  ולא רק בתשל"ד, גם הכתרת גוטליב המזוחניק, ווינברג הפא"יניק, הייתה נגד דעתם.

  האם לא כינה את הספר שמירת שבת כהלכתה "שש"ך" בליצנות?
  האם לא המעיט את דמות מרנן הגרש"ז והגרי"ש וזלזל וחינך דורות לבוז להם ולפסקיהם?

  האם לא עמד מנגד לכל פעולותיו של הרב שך?

  אלו הן העובדות.

  אך מעל לכל, היו שנים שבפניהם הייתה לו דרך ארץ ואת דעתם העריך.
  האחד הגר"ח גרינימן זצ"ל, והשני יבלחט"א מרן הרא"ש שליט"א.

  מי גילה והוציא מן ההסתר אל הגילוי את שגב רוממות מרן הרא"ש שליט"א?
  מי אמר שאין בדורנו מי שמתקרב לעומק עיונו ורוחב בקיאותו ובשלמות הדברים, של מרן הרא"ש שליט"א?
  עוד מצלצלות באוזניי דברי הערכה ששמעתי מהרד"ל שליט"א לפני כארבעים וחמש שנה,
  על עוצם גדולתו ורוממות תפארת ערכו של מרן הרא"ש שליט"א.
  על מי אמר הרד"ל שליט"א את שאמר ריב"ז על רבי אלעזר בן ערך? זאת, כאשר מרן הרא"ש שליט"א היה רק כבן ארבעים לבינה!

  מי ההדיר את יקר תפארת מרן הרא"ש שליט"א על יתר זקני גדולי הדור?

  אז מה קרה?
  מהיכן התפרצות היצרים הזו?

  האומנם הכל מהטירוף של הבן יחיד שעדיין מתגורר ברחוב הרצל ולא ברחוב הרב שך?

  ואנו לא נסור ממה שהורנו הגאון הרד"ל שליט"א, עשרות עשרות בשנים,
  מאז הסתופפנו בצלו בכנסת ישראל, לילך בדרכו ובהוראותיו של מרן הרא"ש שליט"א ומיניה לא נזוע.
  עם כל זאת הוא צדק ולא הרב שך, ועכשיו הוא ה'מרן'

 21. ציטוט Never_Again אמר: צפיה בהודעה
  סיקרנת אותי כהוגן. מי זה יכול להיות?.
  מפני החשש לשלומו (מדובר בישיש בן גילו של הד"ל שמכירו "לפני ולפנים") לא אוכל לספק את סקרנותך.
  אבל שוב, מי שכתב את זה ממש כיוון לדברי גדולים.

 22. ציטוט מעולה אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט Never_Again אמר: צפיה בהודעה
  סיקרנת אותי כהוגן. מי זה יכול להיות?.
  מפני החשש לשלומו (מדובר בישיש בן גילו של הד"ל שמכירו "לפני ולפנים") לא אוכל לספק את סקרנותך.
  אבל שוב, מי שכתב את זה ממש כיוון לדברי גדולים.
  אפשר יכתוב כבודו אלי בפרטי?

 23. לכל מצקצקי הלשון על ביזוי תלמידי חכמים: מאז שגודי סילמן שר"י השתלט על הד"ל , על חצירו ועל מוחו, לצערינו, אין כאן שום ביזוי!

 24. דבר נוסף, הד"ל מחנך את פלג כת חזון איש, ולדעתי כל מי שמסייע לעקור את החינוך הקלוקל של כת חזון איש עושה מצוה גדולה, ולידיעתכם, יחסו של הד"ל לגדולי עולם מאז ומקדם היה פי כמה וכמה מפוסט של כותב כזה או אחר, וד"ל

 25. ציטוט Never_Again אמר: צפיה בהודעה
  שגודי סילמן שר"י השתלט על הד"ל , על חצירו ועל מוחו,
  ה"רב" יכול ללמד את ה"תלמיד".
  תמיד היה כך, לא צריך את גודי לזה, גודי הוא התוצר של הד"ל שרק השכיל להסתיר,
  אבל כעת בגזירת ה' שיתקיים ויציצו כל פועלי אוון להשמדם עדי עד,
  הוא לא הצליח להתאפק.


+ תגובה לאשכול
 • חלון צ'אט
  משתמשים פעילים: 0
   
 • שים לב: N/A
  Loading...
 

הרשאות פרסום

 • באפשרותך לפרסם אשכולות חדשים
 • באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •