+ תגובה לאשכול
תוצאות 1 עד 3 מ 3

אשכול: הפלס משיב הבוקר אש ליתד נאמן על ההתקפה כביכול אין גזירת גיוס:

 1. הפלס משיב הבוקר אש ליתד נאמן על ההתקפה כביכול אין גזירת גיוס:

  הפלס משיב הבוקר אש ליתד נאמן על ההתקפה כביכול אין גזירת גיוס:
  תמונות מצורפות תמונות מצורפות

 2. על מאחזי העיניים ומעצמי העיניים

  בימים האחרונים מתמודדת היהדות החרדית מול מסע תקשורתי פרוע, המתנהל כנגד גדולי התורה שליט"א בארה"ק ובארה"ב אשר הביעו דאגתם מפני המצב השורר בעקבות חוק הגיוס, מסע שדומה כי לא היה דוגמתו בהיקף החוצפה ועזות המצח, הן בזלזול בוטה בגדולי התורה שליט"א, והן בהכחשת דברים ידועים וברורים, וזאת כחלק משיתוף הפעולה הפורה שיש בשנים האחרונות בין גורמים מפלגתיים לבין מוסדות השלטון בארה"ק אשר חברו להם יחדיו לשנות את צביון הציבור החרדי.

  בימים אלו, עומדת להתקיים עצרת זעקה בארה"ב על דבר גזירת הגיוס בארץ הקודש. אלא שלמרבה הפלא, למרות היות גזירה זו חיה נושמת ובועטת גם ברגעים אלו ממש, כשגזירה זו זורעת הרס וחורבן עיקבי ומתמשך בתוככי עולם התורה – ישנם עסקנים שעצרת זו הינה לצנינים בעיניהם, ומנסים בכל דרך אפשרית לטרפד ולהרוס, וזאת ע"י פירסום שקרים גלויים וגסים, כביכול אין בכלל גזירה ועולם כמנהגו נוהג בדיוק כמו שהיה כבר שבעים שנה.


  חוצפה ועזות מצח זו מותירה בספק האם הכלל 'מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי אינשי' נכון גם לתקופתנו אנו, או שמא כבר לא!
  הרי ישנם עשרות עסקנים בכירים, מכל החוגים והעדות, ששמותיהם גלויים לכל, אשר עומדים ומעידים בעדות אישית מעל כל במה כי הם בעצמם נתקלים כל העת בבחורים מצויינים, שהתייצבו בלשכת הגיוס כדת וכדין, והצבא מסבך אותם בתואנות שונות, בענינים פרוצדורליים זניחים, כשחלקם יושב בכלא, וחלקם אף נשבר ומתגייס לצבא. וזאת כמגמה ההולכת וגוברת, כשהצבא מצא בכך את הדרך היצירתית כיצד להגביר את העמידה ביעדי הגיוס בצורה 'נקיה': פשוט מגבירים את הביורוקרטיה, באופן שרבים לא יוכלו לעמוד בה, ובכך ממילא יעלו אחוזי הגיוס. למותר לציין, כי בעבר מעולם לא שמענו שעל עניני ביורוקרטיה זניחה, הושיבו בני ישיבות בכלא.
  על הדברים הללו מעידים גם חשובי ראשי הישיבות שליט"א שמקרים אלו מגיעים לפתחם כל העת!
  האם ניתן להכחיש את הדברים ולכתוב במחי יד, 'אין כלום, הכל בסדר בדיוק כמו בשבעים שנה האחרונות'? האם מישהו טרח לבדוק את הנתונים הללו? האם מישהו הלך לחקור את אותם עשרות עסקנים מסורים ואת אותם גדולי ראשי הישיבות לפני שהוא כותב בהינף קולמוס כי 'הכל דמיון פורה'?
  כל מי שמתעקש, מוזמן לבוא לביקור קצרצר בבתי הדין הצבאיים, ולראות במו עיניו את השמד המתחולל!
  ולא עוד, אלא שבמסע השקרי והדמגוגי, אף אינם מתביישים לסתור את עצמם מיניה וביה, וכך בעוד בדברים שפורסמו בתחילת השבוע נכתב 'הודאה במקצת' כי ישנן בעיות כלשהם בשנים האחרונות אלא שהמקרים מטופלים ע"י 'צוות מיוחד הפועל ללא לאות' – לא חלפו יומיים והגירסה 'התעדכנה': 'אין כלום, הכל בדיוק כמו פעם, ואפילו יותר טוב'...
  יצויין, כי אם מישהו רוצה לפתוח דיון מה הן 'דרכי המלחמה', הוא מוזמן לעשות זאת, אך להכחיש את המציאות ולומר כי הכל הזיות? הנשמעה פעם עזות מצח שכזו?!
  ***
  נתחיל בעובדות ובמסמכים הרשמיים, כשעם עובדות לא ניתן להתווכח:
  בשנת התשע"ו נחקק חוק שוויון בנטל, שם נכתב שחור על גבי לבן, כי היהדות החרדית צריכה לספק מקירבה 'מכסות' ו'יעדי גיוס', ההולכים ועולים כל שנה, כשהממשלה מחויבת לפעול להגברת היעדים, ואף הוקם צוות בין משרדי לצורך כך. להלן מספר ציטוטים מהחוק:
  'הממשלה תפעל בתקופת ההסתגלות הראשונה ובתקופת ההסתגלות השניה, להגדלה הדרגתית של מספר המתגייסים בפועל לשירות סדיר ולשירות לאומי אזרחי מקרב תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדים'.
  'לשם הגדלה הדרגתית של מספר המתגייסים תחליט הממשלה בין השאר על יעדים שנתיים של גיוס לשירות בתקופת ההסתגלות הראשונה ובתקופת ההסתגלות השניה ועל אופן השגתם'.
  'הממשלה תקים צוות בין -משרדי, בראשות המנהל הכללי של משרד הביטחון... הצוות יגבש תכנית רב-שנתית לתקופת ההסתגלות הראשונה הכוללת אמצעים שיקדמו את העמידה ביעדי הגיוס לשירות סדיר ולשירות לאומי -אזרחי... הצוות יערוך מעקב מתמיד אחר יישום החלטות הממשלה שהתקבלו במהלך תקופת ההסתגלות הראשונה ותקופת ההסתגלות השנייה'.
  עוד נכתב בחוק כי החל מ-2020 תחל 'תקופת ההסתגלות השניה', בה יעדי הגיוס יהפכו להיות חובה, ותחולנה סנקציות פליליות על כל סכום היעדים. בלשון החוק התווספה הפיסקה, כי למרות חובת היעדים, הרי ששר הביטחון יוכל לפטור 'בשים לב' ליעדי הגיוס.
  ציבור בני תורה שומרי הגחלת והמבינים בעם, בראשות גדולי ישראל שליט"א, זעק בשעתו מעל גבי כל במה כי העולה מסעיף זה הוא כי החל מ-2020 לא יוכל שר הביטחון לפטור מעבר לסכום שבסביבות היעדים, כך שלמעשה נקבעה בחוק תשע"ו גזירת גיוס לכל דבר עם סנקציות פליליות. סכום היעדים שקבעה הממשלה, הינו בסך 5,200 לשנת הגיוס 2017, כשהסכום עולה בהדרגה כל שנה, כך שמדובר ברוב רובו של עולם התורה, כאשר בכל שנה צריכים להתגייס מתגייסים חדשים בסכום זה. (יודגש עוד, כי לפי האמור בחוק הרי שהיעדים יבואו רק מאלו שלמדו בין גיל 14 לגיל 16 במשך שנתיים במוסד חרדי, כשבכך החוק אינו מאפשר להחשיב ביעדים בחורים החילוניים שלמדו בילדותם בבתי ספר של 'קירוב').
  אלא שלמרות הזעקה הגדולה והמרה על עקירת היהדות החרדית בידי ח"כים חרדים, קמו אז תועמלנים מפלגתיים ופירסמו ברבים כי פרשנות זו לחוק הינה 'הזויה ומדומיינת', כלשונם, ושר הביטחון יוכל לפטור כרצונו, כשבכך חזר המצב לקדמותו שיש בסמכות שר הביטחון לפטור, כלשונם.
  אלא ש'למרבה הפלא', לא חלפו אלא מספר חודשים בלבד, ובתשובת המדינה לבג"ץ שניתנה בחודש ניסן תשע"ו - מסמך משפטי רשמי, המחייב את המדינה בעתיד - כתבה המדינה כך (סעיף 76):
  'במהלך הליכי החקיקה בכנסת ובתשובתם לעתירה, הבהירו נציגי המדינה כי המשמעות של ההוראה האמורה היא, ששיקול דעתו של שר הביטחון מוגבל, ומספר צווי דחיית השירות היכולים להינתן על ידו, חייב להיות 'בסביבה' של היעדים שאושרו בממשלה, במילים אחרות, על פי ההסדר שאושר, בתקופת ההסתגלות השניה, שר הביטחון יוכל להעניק דחיות שירות רק בהיקף שיבטיח עמידה במעין מכסות הנקבעות על בסיס יעדי הגיוס, בהתאם לכך נוכח הדרישה החקיקתית כי מכסות הגיוס ימשיכו ויעלו מידי שנה - אזי מספר דחיות השירות שרשאי שר הביטחון לתת בתקופת ההסתגלות השניה, אמור להצטמצם בהדרגה, ובהתאם גם הפער שבין מספר זה ובין מספרם של 'המתמידים' שנקבעו בתיקון מספר 19 תשע"ד - אלף שמונה מאות תלמידי ישיבות - יילך ויקטן'.
  מיותר לציין, כי אותם תועמלנים דמגוגים, אשר כבר הגיעו לשלב של 'הוחזק כפרן' לא טרחו כלל להסביר או להתנצל כיצד זרו חול בעיני הציבור כאילו החוק הינו בגדר 'תשועה גדולה', בעוד מדובר בחוק גיוס לכל דבר, המחיל סנקציות פליליות בעוד שלוש שנים, (בדיוק כמו חוק תשע"ד שהחיל סנקציות פליליות לעוד שלוש שנים מאז), כשהשינוי היחיד ששי בחוק תשע"ו היה בסך הכל דחיה של הסנקציות הפליליות מ-2017 ל-2020, וזאת בתמורה להסכמה היסטורית של חרדים לחוק גיוס, הן לסנקציות פליליות החל מ-2020, והן להקמת צוות שיפעל מיידית בכל כוחו להגברת יעדי הגיוס.
  חשוב להדגיש נקודה נוספת, שמסייעת בידי המנגנון שדואג להגברת יעדי הגיוס. על פי החוק, לא כל בחור הנמצא בישיבה זכאי לדיחוי, אלא יש להקפיד על הגדרת 'תורתו אומנותו' שהינה רק למי שלומד 45 שעות שבועיות בסדרי הישיבה, וכן 40 שעות לאברך, כשמשמעות הדברים הברורה היא שבחור המאחר לסדר נחשב כ'אינו לומד', ואינו זכאי לדיחוי, (ואכן כך בדיוק נאמרו הדברים מפי יו"ר ועדת הכספים באחד מדיוני ועדת שקד, באב תשע"ג, כי 'מי שאינו לומד תורה יומם ולילה צריך להתגייס', הדברים מובאים במסמכים הרשמיים והפרוטוקולים של ועדת שקד). ההנחיות החדשות שניתנו לגורמי הצבא הן שיש להקפיד על כך ולהשתמש בקריטריון זה במקרה הצורך. ואכן פיסקה זו בחוק משמשת את הגייסים ומשת"פיהם בפעילותם להגדלת היעדים כבר כעת, בתואנה כי מי שאין תורתו אומנותו, קרי, עמידה מלאה ב-45 שעות לימוד בסדרי הישיבה, אינו רשאי לקבל דיחוי.
  עובדה זו מוצגת עתה בצורה ברורה דווקא באותם כתבי תעמולה מפלגתיים, כשהם חוזרים שוב ושוב על הטענה המוצהרת, כי המימסד החרדי רואה כיום את עיקר חובתו בכך שאין לתת דחיית שירות אלא למי שתורתו אומנותו, כשבכך בעצם הם חושפים טפח מהשמד הנעשה מאחורי הקלעים, ע"י משת"פים מהממסד החרדי, כשהם מסייעים - בקום ועשה או בשתיקה ובהשתקה - לשלטונות הצבא ללכוד עוד ועוד בחורים, וזאת בתואנה ובהיתממות כי 'תמיד כך נהגו שרק תורתו אומנותו מקבל דיחוי'.
  למה הדבר דומה? אם למשל יעבור חוק חדש שרק מי שנבחן על 'נשים-נזיקין' בעל פה נחשב 'תורתו אומנותו', האם גם אז יהיה ניתן להיתמם ולומר בצביעות "הרי כך נהגו כבר שבעים שנה שרק מי שבגדר תורתו אומנותו זכאי לדחיית שירות?"
  ***
  הכחשת השואה הרוחנית שמתרחשת למול עינינו, עולה על כל דמיון: הרי העובדה הזו שיש 'גייסים' ו'ציידים' שלמדו במקצועיות רבה כיצד ללכוד ולפתות בני ישיבות להתגייס, אינה ניתנת לוויכוח כלל. הדברים פורסמו בהרחבה בכלי התקשורת הכלליים בסיון תשע"ה, כשאף הובאו תמונות שהצבא בעצמו פירסם מטקס הענקת תעודות לגייסים שסיימו קורס מיוחד לצורך זה.
  רק לאחרונה בתאריך ד' סיון תשע"ז פורסם בכלי התקשורת מכתבו של פרקליט המדינה שי ניצן למפכ"ל המשטרה בנושא קיום הפגנות מול בתי ציידי הנשמות, וכה נכתב שם:
  'כידוע נושא ההגנה על חיילים חרדים, וגורמים העוסקים בגיוסם, הוא בעל חשיבות רבה, זאת הן בשל חשיבות ההגנה על חיילים חרדים המשרתים בצה"ל, והן בשל החשיבות האסטרטגית לשילובם של חרדים בצבא ובחברה'.
  נא לקרוא היטב שוב: פעילות הגייסים אכן מתחוללת בשטח בצורה מאסיבית, ויש חשיבות רבה שהמדינה תסייע בידה ותגן עליה כי היא בעלת "חשיבות אסטרטגית לשילובם של חרדים בצבא ובחברה"! – כך, שחור על גבי לבן, מעז פרקליט המדינה להצהיר על החורבן המתחולל, ואשר מקבל דירבון מאסיבי מהרשויות, עובדות שאינן ידועות משום מה לתועמלנים המדקלמים כי המצב כמו שהיה כל השנים, ללא כל שינוי...
  לפני כשנתיים, באלול התשע"ה כתב ראש אכ"א דאז, חגי טופולנסקי, מכתב לראשי מערך הגיוס החרדי, וכה פתח במכתבו:
  'מפקדים, חיילים, אנשי מערך שילוב החרדים בצה"ל, שליחי ציבור אתם, לכם משימה חשובה המשפיעה על אחדות העם, קירוב הלבבות, ותמיכה בצה"ל'.
  ואכן, מאות רבות בני ישיבות מעידים כי עיניהם ראו ולא זר בלשכת הגיוס גייסים מנוסים ומתוחכמים, הפותחים עמם בשיחה ידידותית, וגוררים אותם לתת על עצמם עוד ועוד פרטים, הן על המצב המשפחתי, הן על המצב הרוחני שלהם, ועוד ועוד.
  כיצד ניתן להכחיש את החי, ולכתוב בעזות מצח על 'הפירסום המדומיין כי יש פיתויים בלשכת הגיוס'?? האם הצוות הבין משרדי הרשמי והממשלתי, שפועל כל העת כפי הוראות החוק להגביר את היעדים, הינו 'פירסום מדומיין'?
  ***
  עובדה נוספת שהינה בלתי ניתנת להכחשה, כי בשנים האחרונות מקים הצבא עוד ועוד גדודים חרדיים, המתרחבים כל העת. לפני כשנתיים וחצי הוקם גדוד 'תומר' בחטיבת גבעתי הנועד לחרדים, ולאחרונה הוקם גדוד נוסף בחטיבת הצנחנים הנועד לחרדים, וזאת במקביל להרחבת הגדודים הקיימים: גדוד נצח יהודה (הנח"ל החרדי), ומסלולי השח"ר, כל דברים אלו מלווים בפירסום רב בכל כלי התקשורת המסקרים בקביעות את כל זאת, בצירוף תמונות והסרטות מטקסי ההשבעה בכותל המערבי, כשאף מפקדים בכירים מצוטטים ללא הרף בכל כלי התקשורת על השינוי הרב שעובר הציבור החרדי ב'ההשלמה עם המציאות החדשה' שעוד ועוד חרדים מתגייסים. הצבא אינו מסתפק בזה, אלא מפרסם כל העת עוד ועוד 'סרטוני תדמית' מושקעים המיועדים לקהל החרדי.
  ואכן, מדי תקופה מתפרסמים עוד ועוד נתונים רשמיים על אחוזי הגיוס העולים כל שנה עוד ועוד, כשלפי פירסום רשמי בעיתון של הצבא 'במחנה' לחייל החרדי, סיון תשע"ו, בו מובאות גרפים וטבלאות המעידות כי בחמשת השנים האחרונות חלה עליה של שלוש מאות(!!!) אחוז במספר המתגייסים החרדים.
  ומה תגובת הממסד החרדי לכל זה? בסך הכל משפט אחד מוחץ ו'משכנע'... כמה קל ופשוט: 'לא יהיה כלום - כי אין כלום'.
  אכן, זו היתה דרכם של המרדימים מאז ומעולם, שלא להתמודד עם הטענות הקשות, לא להתייצב מול העובדות, אלא פשוט לפטם את הציבור בדברי לעג, בבחינת 'ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות'.
  ***
  אך לפני מספר חודשים פירסם אחד הכתבים בכלי התקשורת הכלליים, מ. גרוזמן, את הדברים הבאים. לקרוא ולא להאמין:
  'המצב השברירי שמאפשר כעת את המשך אי הגיוס של החרדים מחייב שאחוזים מסוימים מתוך החברה החרדית יתגייסו. המכסות, קוראים לזה. החוק, באופן תמוה משהו, מתייחס לחברה החרדית כאל כלל, לא אל כל אחד מהם כפרט. והכלל הזה נדרש להוציא מתוכו מכסה של חיילים חרדים. מרגיש כמו גזירת הקנטוניסטים, והח"כים החרדים בזמנו פרצו בשאגות אוי אוי אוי, אבל בשורה התחתונה, הם מאוד מעוניינים שהמכסות האלה יתמלאו. מי אמר לי? ח"כ מאיר פרוש, למשל. בשיחה איתו שאלתי על הדרך שבה המכסות יסופקו, והוא היה נשמע מאוד רגוע כשאמר 'זה כבר קורה. יש קהילות חרדיות שמתגייסות, יש צעירים שלא בישיבה, יש כאלה שלא מוצאים את עצמם. זה קורה לבד'. תסייעו למגמה הזו? שאלתי, והוא ענה: 'לא צריך לסייע, זה קורה לבד. אנחנו רגועים'...".
  בדברים מחרידים אלו נחשף קצה הקרחון של התנהגות הממסד: הממסד החרדי השלים למעשה עם גזירת גיוס בני ישיבות, במספר הולך ועולה, אלא שעדיף שיתגייסו אלו הפחות מתמידים, או אלו מערי הפריפריה, וזאת כדי לפחות 'להציל מה שאפשר'. אלא שגם הממסד מבין שאי אפשר לעמוד בגלוי בפני הציבור החרדי ולומר לו זאת בבירור, לכן פועלת מערכת משומנת של 'שתיקה' ו'השתקה', כשכך יכול הצבא להמשיך באין מפריע להפיל חללים נוספים עוד ועוד, העיקר שהשאר יינצלו. זו האמת המרה והכואבת לכל מי שאינו טומן הראש בחול!
  ***
  דבר נוסף שאומר דרשני, הוא הפאניקה והבהלה העצומה שקמה בקרב אותם עסקנים פוליטיים, לאור קול הזעקה שהולך וגובר.
  הרי כל בר דעת משפשף עיניים בתימהון: בעצם, אחרי הכל, מה כל כך איכפת לכם שישנם גדולי תורה בארה"ב שמציגים את דאגתם מהמצב (כאשר הם מוגדרים בפי הפמפלט כמי ש"מקבלים שמועות דמיוניות והזויות"), מה האסון הגדול? האם אמנם זה חמור כל כך יותר מאשר שאר הדברים חמורים שקורים בדור השפל שלנו? מה האובססיביות הגדולה לפטר ממשרתו ר"מ בכיר וזאת ב'עוון' הגדול ש'העיז' לעמוד על במה ולהשמיע את אשר יודע בעצמו כיצד מתנהלים הדברים?
  התשובה ברורה: הקרקע בוערת לאותם עסקנים מתחת הרגליים, כאשר בועת הסבון הלזו הנקראת 'אין גזירת גיוס' - עומדת להתפוצץ להם בפנים בקול רעש גדול, הם מבינים ש'שיקרא לא קאי', ואי אפשר לשקר את כל העולם כל הזמן, והם אכן רועדים מהרגע שזה יקרה. ולכן הם עושים ככל שביכלתם לטרפד את אותו קול זעקה, כשהמטרה הזו אף מקדשת את כל האמצעים: ביזוי נוראי של גדולי התורה שליט"א והצגתם כ'מנותקים מהמציאות' (עפ"ל), איומים מפורשים על ראשי ישיבות שיזיקו להם ברישום, איומים בפיטורין, ועוד כהנה פעולות טרור שפלות. (כמה עזות מצח נוספת ישנה בדרכם של אותם אנשי בליעל, כאשר אין שום מקום בעולם בו ניתן לזעוק את זעקת האמת: כאן בארה"ק יודע כל רב וראש ישיבה שרוצה לזעוק את האמת המרה שהוא מתוודע אליה, כי בכך הוא מאבד את משרתו ופרנסתו, ואילו בחו"ל - שם לא הגיעה יד אנשי הטרור - זה נחשב 'להרחיק עדותו'...).
  ***
  לסיום, אנו רוצים להציב מספר שאלות לאותם אחים-תועים מקרב העסקונה הפוליטית. אנא אימרו לנו תשובה ברורה ומסודרת, - ללא כל קשר והתייחסות למה שקורה בשטח, האם יש גזירה או אין גזירה - מה דעתכם והשקפתכם העקרונית על מספר נושאים דלהלן.
  ובכן אנא אימרו לנו בקול צלול:
  האם יש מי מכם שמוכן לחזור על המשפטים שנכתבו ונאמרו בעבר בפרהסיא כי 'אנו נילחם נגד כל מכסות ויעדים', 'אין לוותר אפילו על בן ישיבה אחד ובנפשנו הדבר', 'אנו נרעיש עולם ומלואו על כל שינוי מכמות שהיה', יש מי שמוכן לומר זאת היום שוב?
  האם חוק הגיוס תשע"ו - שקובע סנקציות פליליות על לומדי התורה - הוא בגדר 'תשועה גדולה', או רק בגדר 'הרע במיעוטו'? ואם תמצי לומר 'הרע במיעוטו', מדוע ישנו איסור חמור כ"כ לזעוק ולהריע על גזירה, גם אם לטענתכם היא גזירה חלקית? ומדוע אתם כותבים כי הכל 'הזיות ודמיונות'?
  האם בחור 'שלא לומד תורה באמת יומם ולילה' דינו להתגייס? האם בחור שאינו לומד 45 שעות אלא רק 44 שעות, דינו להתגייס?
  מי שיש לו רק שתי אפשרויות, או ללכת לצבא או לשבת בכלא, מה עליו לעשות?
  לא. איננו מצפים לתשובות. כי אין תשובות. ישנה רק תשובה אחת, ליצנית לעגנית ומשכילית: 'הכל הזיות, עולם התורה פורח כמו שלא פרח מעודו, ומי שיעז לשאול שאלות מיותרות אנו כבר נראה לו את נחת זרועינו'!!
  ***
  נחמה פורתא יש לנו. כאשר עינינו הרואות ציבור גדל והולך כל העת, עוד ועוד קהלים שמתחילים להפנים ש'משהו כאן לא תקין'. הפאניקה והחרדה האוחזת בעסקונה הפוליטית רק מעידה בעליל על פרפורי הגסיסה של שיטת השתיקה וההשתקה, כשלא ירחק היום, וייוודע לעין כל, כיצד הצליחו מספר עסקנים אנשי בליעל להוליך שולל את הציבור החרדי לבל יתקומם לבטל באמת את גזירת הגיוס.
  בכל מערכה שהיא, השלב הראשון והבסיסי הוא לדעת שבכלל יש כאן מערכה, לדעת שניטשת מלחמה. ואכן השלב הזה קרוב מתמיד !

 3. #3
  בערל אורח
  מאמר חשוב זה מוכיח כי מכתבם של הגר"ד לנדוי ושל ר' גרשון הנם שקר גס,או חצי אמת


+ תגובה לאשכול
 • חלון צ'אט
  משתמשים פעילים: 0
   
 • שים לב: N/A
  Loading...
 

הרשאות פרסום

 • באפשרותך לפרסם אשכולות חדשים
 • באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •