בס"ד

עיקר העבודה בראש השנה היא המלכת מלך מלכי המלכים הקב"ה | מותר לבקש בקשות אישיות בראש השנה?


התחושות המנוגדות של השמחה בידיעת האמת על התורה והקורונה והצער על כל מי שטרם זכה לכך


שבת שלום לכל בית ישראל