בס"ד

כיצד יתכן שבעבר התקשה לקבל על עצמו תפילין והיום לא יוותר על הנחתן בעד כל הון שבעולם?


סיפור אמיתי - מה עשה האברך עם שובר של 100 ש"ח שמצא ואיך הקב"ה גמל לו מידה כנגד מידה?

צפיה נעימה וכל טוב