בס"ד


יהי רצון שכולנו נתחזק באמונה ובטחון בבורא עולם