בס"ד

עם ישראל נמצא בסכנת חירום רוחנית שאין כדוגמתה
חייבים להתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי ח"ו