תמונה נדירה : מרן שר התורה עם סבו של מרן ראש הישיבה...

הצג להדפסה