הראש ישיבה שהבין שהגיע הזמן לברוח מהסירה הטובעת

הצג להדפסה