חח יתד נאמן נלחץ מהעצרת בארה"ב ויוצא להתבכינות

הצג להדפסה