כי קצר המצע - על חיים ריצ'מן, מכון המקדש והסנהדרין

הצג להדפסה