שיעור חשוב ומרתק לצפיה | 10 הנסיונות של אברהם אבינו וכיצד יצאה ממנו קליפה כמו ישמעאל?

הצג להדפסה