השימוש של התורה בלשון הכפולה בבריאת האדם

הצג להדפסה