+ תגובה לאשכול
תוצאות 1 עד 5 מ 5

אשכול: מה הסיפור של המכתב נגד המו"ץ בעדה?

 1. מה הסיפור של המכתב נגד המו"ץ בעדה?

  דייני בני ברק נגד מו"ץ 'העדה': "מקל בחיובי כרת"
  מכתב חריף נגד ספר בעניני טהרות שכתב הגאון רבי יצחק אייזיק כהנא, דומ"ץ 'העדה החרדית': "לא לסמוך בכלל"
  משה ויסברג יום שלישי ז' חשון תשע"ו 18:01 20/10/2015
  הגרי"א כהנא השבוע. צילום: ברוך אוביץ
  סערה בעולם הלכה: מכתב חריף התפרסם הבוקר (ג'), מאת דיינים מהעיר בני ברק נגד הספר 'ארחות טהרה' שחיבר הגאון רבי יצחק אייזיק כהנא, דומ"ץ 'העדה החרדית' ומגדולי פוסקי ההלכה. הגר"ח קנייבסקי הצטרף למכתב.

  תחת הכותרת "מכתב קודש" נכתב "נזדעזענו לראות ספר בשם ארחות טהרה, ובו דברים מוזרים אשר הקל ראש בדינים חמורים אשר לא שערום רבותינו, ואף שיש בראש מכתבים על המחבר מגדולי הדור הקודם, ברור כשמש אילו ראו הספר היו חוזרין בהן.

  "על כן אי אפשר לסמוך עליו כלל כי הדבר נוגע לחיוב כרת ממש".

  על המכתב חתומים הגרח"מ וואזנר, הגרמ"ש קליין, הגר"י סילמן, הגר"ש רוזנברג, הגרש"צ רוזנבלט, והגרמ"מ לובין.

  בנוסף פרסם הגאון רבי יוסף אריה שיינברגר מתלמידי הגרי"ש אלישיב זצ"ל מכתב בו התבטא נגד פסקי ההלכה ושיטתו של הגרי"א כהנא בביטויים חריפים. "אי אפשר לסמוך עליהם כלל", כותב הרב שיינברגר.

  ל'בחדרי חרדים' נודע כי גם בבד"ץ 'העדה החרדית' זימנו את הגרי"א כהנא להבהרת דברים בעקבות הספר המקל בהלכות נדה. הגרי"א כהנא נחשב למו"ץ פופלארי בירושלים ורבים מגיעים לבית ההוראה ברחוב בהר"ן שם הינו עונה על השאלות המגיעות לפתחו.

  הרב כהנא מסתמך על גדולי רבני העדה החרדית הגאב"ד הגרי"י וייס בעל המנחת יצחק וכן הגרמ"א פריינד זצ"ל אצלם שימש בהלכה.

  הוא זכה להסכמות מגדולי ישראל על ספריו. ביניהם הראב"ד הגר"מ שטרנבוך והאדמו"ר מדושינסקיא, המפליגים בשבחו ובעמקות ספריו. כך זכה להסכמות מגדולי ישראל מהדור הקודם.

  בעבר כבר ניסו לצאת נגד הגרי"א כהנא והוא זכה לגיבוי מלא מהגאון רבי יעקב בלוי זצ"ל, חבר בד"ץ 'העדה החרדית'.

  http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=91069

 2. בוא נגיד ככה

  המחלוקת ההלכתית זה דבר אחד

  והדורסנות היא דבר אחר לגמרי

 3. #3
  חנן ענן אורח

  דורסנות של מי?

  ציטוט זורם אמר: צפיה בהודעה
  בוא נגיד ככה

  המחלוקת ההלכתית זה דבר אחד

  והדורסנות היא דבר אחר לגמרי

 4. #4
  אי"ש אורח

  קצת רקע לפרשה

  כמה הערות בעצם הסוגיא אם יש מסורת לטהר גוונים מסויימים של נוטה לאדום ולשחור או לא.

  בענין מראות הדמים הדבר פשוט וברור כשמש בראשונים אחרונים ופוסקים שאין בזה"ז [לאחר חומרא דר"ז] שום מסורת שנמסרה בע"פ בהוראת מראות הדמים, שאם היה מסורת בזה היה מוזכר פרטי המסורת בראשונים רי"ף רא"ש רמב"ם וכו' טור ושו"ע ונו"כ ש"ך וט"ז פת"ש הגרע"א חוו"ד וסד"ט וכל הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים עד הח"ח והחזו"א והגרי"ז וכו'.
  ואדרבה, לא מבעיא דאין שום פוסק לא ראשון ולא אחרון שכתב דיש מסורת בע"פ בהוראת מראות הדמים, ויש חובה ללמוד אותה איש מפי איש כדי להורות במראות הדמים, אלא להיפך כולם פה אחד כתבו את הדין הפשוט בשו"ע יו"ד ס' קפ"ח סע' א, שכל מראה שיש לו שום נטייה לאדום או לשחור אסור, [ורק בשחור מבואר בפוסקים דמקילים באפור],
  וזה לשון הסד"ט ס' קפ"ז סע' ג ס"ק ט ד"ה ובהיותי יושב על כסא הוראה, באה"ד וז"ל אמנם אשה זו אין לה כאב אף אם מראה דמיה משונה משאר נשים מ"מ כיון שאדום הוא אין לזוז מפסק השו"ע י"ד ס' קפ"ח לדעתי לא יאמר שום אדם שיש לו מוח בקדקדו שהוא בקי במראות אם לא דעת שוטה ודעת שוטים וכו' אך אמרתי אולי איזה שונא בדה מלבו שכנגדו של השואל אמר שבקי במראות דמים אם אותו שכנגדו של השואל בר דעת וחלילה לבלות זמן בחינם להביא ראיות על זה כנ"ל, עכ"ל הצריך לנו,
  ויש להוסיף עוד דהנסיון מוכיח שקשה מאוד להעביר מסורת בע"פ במראות הדמים, וכ"ש להעביר מדור דור, והא ראיה דלמרן הרב וואזנר זצוק"ל יש ד' תלמידים [הרב אולמן, הרב י.מ. שטרן, הרב ש.א. שטרן, הרב מ.ש. קליין], וכל אחד פוסק אחרת מהשני,
  והראיה לזה שהרב כהנא מקיל במראות הרבה הרבה יותר מהרב יעקב מאיר שטרן למשל. ראיתי זה בפועל ממראות שהראו לי משני הרבנים עם הכרעתם להלכה. ושמעתי ממו"ץ ששימש את הרב כהנא שהרב כהנא אמר שהרב מטעפליק הקיל הרבה יותר ממה שהוא מקיל…..

  ובקצרה שלושה הערות:

  א. אין מקור נאמן בראשונים אחרונים ופוסקים להתיר מראות מסויימים מכח מסורת בע"פ, מכיון שלא הוזכר בפסוקים שגדר אדום ושחור הוא תלוי במוסרת אלא פשוט דהוא תלוי במה שנקרא בפי כל אדום ושחור. ובלשון הרמב"ן בהלכות נדה כתוב [וז"ל בקירוב] שלאחר חומרת ר"ז אין אישה צריכה להראות דם לחכם, שכל אדום טמא. וכן בלשון הרא"ש בהל' נדה.

  ב. הנסיון מוכיח שאצל בעלי המסורת, כל אחד קולט ומבין את המסורת בשונה מהשני, ולכן א"א להעביר מסורת אמינה בענין הצבעים, ובחו"ל המצב פרוץ במיוחד, בארה"ב היה רב אחד הרב ראטה, שהיה מקיל מופרז… וכן באנגליה ושווייץ ובלגיה.

  ג. לדעתי אין כאן שום ענין של השקפות עולם, אלא פשוט שבעלי המסורת מקבלים בעניים עצומות בלי ביקורת את המסורת, אבל הרבנים סגנון עצצאי יותר ויותר ביקורתי, לא מקבלים את זה.
  ולכן הרב אלישיב לא קיבל את הטעפליקער רב, וכן האג"מ היה מחמיר במראות. ולכן החזון איש היה מחמיר, ומסתמא גם הרב מבריסק.

  ולסיכום, בעצם יש כאן ויכוח אמיתי מי בעלים על ההלכה, הרבנים ההונגרים שיש להם מסורת בע"פ [עם הרבה קנאות] או הליטאים שיודעים ללמוד ולפרש את התורה ע"פ מה שכתוב ויוצא מהסוגיא והשו"ע והנו"כ, לפי הבנת האדם.

  בקיצור, המסורת בע"פ לטהר נוטה לאדום [ואולי גם נוטה לשחור] היא חריגה מהכללים של מסירת התורה, שהרי בפוסקים שכלל ישראל רגיל להישען עליהם אין שום זכר למסורת, ומאידך מצד המציאות קשה לתת לזה אמינות גדולה לגבי העברת המסורת במשך הדורות, ולכן יש כאן שאלה של יראת שמיים, מה עושים בספק חיוב כרת עם מסורת הונגרית נגד משמעות הפוסקים והדעת.

  וכאן רק היראת שמיים יכולה להכריע.

 5. #5
  שמעו אורח

  קונטרס שמבאר את הבעיות בספר+ תגובה לאשכול
 • חלון צ'אט
  משתמשים פעילים: 0
   
 • שים לב: N/A
  Loading...
 

הרשאות פרסום

 • באפשרותך לפרסם אשכולות חדשים
 • באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •