הסתיימה חקירתו של יו''ר שם אריה דרעי

‏סיימתי כעת את חקירתי וכרגיל עניתי על כל השאלות שנשאלתי. הכל טוב ויהיה עוד יותר טוב בעזרת השם. אני כעת בדרכי לנתיבות, להילולת הבאבא סאלי זצ״ל שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל