תלמוד תורה חב"ד גילה אירח בישיבת פיתוח מקצועי, את מנהלי תלמודי תורה ממ"ח מרחבי הארץ.
המפקח המוביל את מפגשי המנהלים הרב שחר שאער, הודה בחום למנהל הרב בועז אהרן ולצוות על האירוח הנפלא.

http://4ysc01p1vhw140bqmvpyqhpw.wpen...7-740x416.jpeg

http://4ysc01p1vhw140bqmvpyqhpw.wpen...6-740x416.jpeg