לדעתי צריכים החרדים שבכנסת להילחם בשמאל שצוחקים ולועגים לחכ יהודה גליק