למה בכפר שלנו כל כך מתלהבים מהרב שטיינמן ?הרי הוא היה "מתנגד"