עדכון בפקודת השירות המשותף
מערכת אתר צה"ל | 12.12.2017
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A...5%D7%AA%D7%A3/

בתום סבב דיונים ובחינת הנושא בשנה האחרונה, מפרסם היום צה"ל את פקודת השירות המשותף המעודכנת, הכוללת מספר התאמות בסעיפים, שנועדו לאפשר באופן מיטבי, שוויוני ומכבד שירות התואם אורחות חיים ואמונה של כלל המשרתים.

לקריאת פקודת השירות המשותף המעודכנת
https://www.idf.il/media/23252/330207-sherumeshutef.pdf

לקריאת תיקוני פקודת השירות המשותף
https://www.idf.il/media/23257/tikunim.pdf

בבסיס עדכון הפקודה, וכך היא גם נפתחת, עומדת ההצהרה שתרומת המשרתים, גברים ונשים, חשובה וחיונית להצלחת צה"ל במשימותיו. מפקדי צה"ל יישמו את הפקודה וההנחיות שייקבעו מכוחה תוך שמירה על כבוד החיילים ואמונתם לצורך מימוש ייעוד צה"ל.

אחד השינויים העיקריים בפקודה שם דגש על כך שיש להקפיד על יישומה כלשונה "ללא החמרות או הקלות". במקום בו מתעוררת שאלה לגבי יישומה, כך לפי הפקודה, יש להפנותה לוועדת השירות המשותף, שתתכנס אחת לחציון לפחות.

עדכון נוסף קובע כי במקרה בו שובץ קצין או נגד, שאורח חייו דתי, ביחידה לוחמת מעורבת, וביקש כי הדבר ייבחן שנית, יובא הדבר טרם הצבתו ביחידה להחלטת ראש אכ"א, בהתבסס על עמדת הרבצ"ר, "וזאת מתוך התחשבות באמונתו של הקצין או הנגד".

באשר לשימוש משותף במקלחות או בשירותים, הוחלט להעלות את הדרג המאשר, כך שמכניסת הפקודה לתוקף יידרש אישור חריג של רמ"ט אכ"א לבקשה.

התאמת הפקודה היא רק האחרונה בשורת צעדים משמעותיים שנעשו בתקופה האחרונה במסגרת הסדרת נושא השירות המשותף. בין היתר בוצע מיפוי רחב היקף של השירותים המשותפים בכלל יחידות צה"ל והוגדרה תוכנית מימוש מדורגת לטיפול בשירותים המשותפים שאותרו.

במסגרת זו הוגדר תקן לשירותים מגדריים תקינים והותקן שילוט בולט בכניסה למתחם. התוכנית נמצאת בשלבי ביצוע סופיים ותסתיים עד סוף 2017. כמו כן, בכל בנייה חדשה בצה"ל מתקיימת הלכה למעשה ההפרדה המלאה במכלולי השירותים.

בחודשים האחרונים הותקנו גם בפילבוקסים המשותפים תאי שירותים נפרדים ומגורים לנשים ולגברים, על מנת לאפשר לכלל הלוחמים והלוחמות לשרת באופן מיטבי ומכבד. התהליך יושלם בשבועות הקרובים.

כמו כן, מבוצע תהליך הסדרה בסוגיית מעורבות מכונים ומרצים חיצוניים ותכני החינוך המותאמים כל המשרתים בצה"ל, לפי מאפייני שירותם ודרגתם.

לצד אלה נחנך באוגוסט האחרון בסיירים בא"ח הגנת הגבולות ואיסוף קרבי, המרכז את כלל ההכשרות של גדודי חי"ר קל גבולות, ומותאם למשימתם הייחודית ולהכשרת לוחמות, בין היתר גם מבחינת ציוד ותשתיות. כמו כן הוגדל המענה הרפואי, הותאם סרגל המאמצים לגרף האימונים ושופרו אימוני הכושר הגופני, כך שיכללו תרגילים ייעודיים ללוחמות.

"בסופו של יום", מבהיר הרמטכ"ל, רב-אלוף גדי איזנקוט, "תפקיד הפקודה לקבוע כללים שיאפשרו לכולם לשרת בצה"ל שירות ערכי ולממש את ייעודו".

***********************************

http://main.knesset.gov.il/Activity/..._12.12.17.aspx
ראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז התייחס לראשונה לשינויים בפקודת השירות המשותף בוועדה לקידום מעמד האישה

האלוף אלמוז אמר כי "המטרה היא לאחד ולא להפריד, אין להחמיר בפרשנות הפקודות"; ח"כ מרב מיכאלי מנגד: "הפקודה היא מגילת זכויות של החייל הדתי, אין מילה אחת על זכויותיהן של חיילות ומפקדות"

12 בדצמבר 2017, כ"ד בכסלו תשע"ח, בשעה 13:00
​הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה הבוקר דיון בנושא פקודת השירות המשותף בצה"ל. בדיון לקח חלק ראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז, שהציג והתייחס לראשונה לשינויים בפקודה שאושרו אתמול על ידי הרמטכ"ל. בראשית הדיון אמרה ח"כ עליזה לביא, יוזמת הדיון, כי "סוגיית השירות המשותף מציפה הרבה קשיים ואתגרים שנוגעים לשאלות אתיות וערכיות. אנחנו שומעים לא מעט תלונות מהשטח כמו איסור על מדריכות להדגים תרגילים, מפקדות שמורדות מאוטובוסים לבסיס בגלל נוכחות חיילים חרדים ועוד. אני לא מאוימת מזה שישנם חיילים דתיים וחרדיים, צריכה להיות רגישות אך בתנאי שזה לא יפגע בנשים".

על פי הפקודה החדשה יורשו בין היתר קצינים ונגדים דתיים שיוצבו בגדודים מעורבים לבקש שיבוץ מחדש מתוך התחשבות באמונתם. כמו כן נמחק סעיף לפיו מדיניות השירות המשותף תיושם ככל הניתן שלא בדרך של הפרדה בין חיילים לחיילות. מאידך, מדגיש נוסח הפקודה החדש את תרומתם החשובה של נשים וגברים כאחד לצבא וליישום מטרותיו. לאחר הצגת השינויים אמר האלוף מוטי אלמוז כי "לצבא יש ייעוד אחד ברור והוא להבטיח את בטחון המדינה, הוא לא ארגון חברתי. המשימה שלנו היא להשאיר את כל הוויכוחים בחוץ ולאפשר לכולם, גברים ונשים, לשרת בצה"ל ולהרגיש בנוח. קיבלנו דיווחים על פרשנות מוטעית של הפקודות על ידי מפקדים שבעקבותיהם הוצאנו הנחיות, כמו במקרה של מגבלות מחמירות על לבוש נשים וכן הודגש שאין לאף אחד סמכות להחמיר את הפקודות ויש למלאן כלשונן. פקודת השירות המשותף מגיעה ממקום של לאחד את הצבא ולא להפריד אותו".

ח"כ מרב מיכאלי העבירה ביקורת חריפה על השינויים ואמרה "השינויים הם דרמטיים לרעת נשים וזה מדאיג וחמור. במחיקת האמירה שהפקודה תיושם ככל שניתן ללא הפרדה, הצבא אמר סופית שחזרנו להפרדה טוטאלית. כך גם ההחלטה לאפשר לקצינים ונגדים, שבחרו להמשיך ולשרת בצבא, לבחור לחיות בעולם ללא נשים. הפקודה נותנת לגיטימציה להדרת נשים, עושה היררכיה ואי אפשר שלא לראות שהיא למעשה מגילת זכויות של החייל הדתי והחרדי. היא מדברת רק לטובתו ולזכותו ואין מילה אחת על זכויותיהן של חיילות ומפקדות".

עו"ד רבקה שפירא רוזנברג מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה התייחסה לעובדה שפקודת השירות המשותף מחריגה חיילים חרדים, ששירותם מנוהל על פי פקודה ייעודית נפרדת ואמרה כי הדבר מביא להדרה חמורה של נשים בצבא. לדבריה ישנם בסיסים 'נקיים' מנשים, נשים לא מורשות להיכנס לחדרי אוכל או לחללים ציבוריים בנוכחות חיילים חרדים ואף מוסטות מתפקידן כשעולה הצורך במתן שירותים לחיילים חרדים, עד כדי "עיקור מתוכן" של שירותן הצבאי.

אבנר פורת מארגון חותם (יהדות על סדר היום) סיפר מאידך על פנייה שהגיעה אליו מחייל, שהלין לדבריו על מאפייני השירות לצד נשים וסיפר על שילוב שירת נשים בפעילויות שונות ללא הודעה מוקדמת, לינה משותפת, שימוש במתקני שירותים משותפים ועוד. לדבריו אמר החייל כי "תחושת הצניעות בצבא הולכת ונעלמת". עוד אמר פורת כי הוויכוח על הדרת נשים בצבא הוא "לא דאגה לנשים אלא מלחמה של הפמיניזם הרדיקלי שמוכן להקריב את הצבא למען מטרותיו" ואף הוסיף כי כיום הפקודה מאפשרת גם קיומן של מקלחות משותפות. בתגובה לדברים אמר האלוף מוטי אלמוז כי "אין שום מקלחות משותפות, מי שמנסה לקדם אג'דנה דרך שקרים ומעשיות שביניהם לבין המציאות ישנה תהום עמוקה מוזמן, אבל אנחנו דוברי אמת. מדובר בטענות משוללות כל יסוד של אנשים מתוסכלים שכתוצאה מהגיוס המוגבר והמבורך של נשים לצה"ל מרגישים שהבנות ברחו להם".

בתום הדיון אמרה ח"כ מירב בן ארי, מ"מ יו"ר הוועדה כי "בסופו של דבר הצבא הוא לא מקום דמוקרטי ויש לו צרכים, אך בתוך זה צה"ל הוא צבא העם וכן יש אג'נדה. צריך לתת יותר מקום לתהליך קידום מעמד האישה. נקיים דיון המשך בנושא על התחולה ומשמעות התיקונים".