כן, כך נראים "מקדשי השם" 2017 אלו שצועקים כל היום על "חילול השם הנורא" של מוסרי הנפש על התורה, אז איך נראה מבחינתם "קידוש השם"?, קרב תרנגולים עקוב מדם על מי יחזיק את הפטיש של סגן יו"ר הכנסת יותר זמן, קללות ונאצות על הרב הראשי הרב עמר, שלילת תקציבים מישיבות קדושות שנלחמות במסירות נפש...

הבו גודל למקדשי השם 2017