הלכה יומית – כ"ט תשרי
הלכה יומית מהספר 'אך טוב וחסד' על פי פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב יצחק יוסף שליט"א.

כיצד נכנסים לבית הכנסת?
מצווה ללכת במהירות לבית הכנסת וטוב שכל הדרך ילך במהירות וכשיגיע לבית הכנסת יעמוד באימה וביראה. הנכנס לבית הכנסת יתעכב מעט בפתח ויראה עצמו חרד ומזדעזע להיכנס בהיכל מלכו של עולם ויאמר את הפס' "ואני ברוב חסדך וכו'" ולא יאמר פסוק זה אחרי שנכנס אלא כמי שמקבל רשות להיכנס. מי שאינו מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין לא יאמר פסוק זה.

המגיע לבית הכנסת ברכב, האם זוכה לשכר פסיעות?
מצווה ללכת לבית הכנסת ברגל. אם המרחק גדול או שהוא זקן או חולה יחנה את רכבו בריחוק קצת מבית הכנסת וילך מעט ברגליו ובכך יזכה לשכר פסיעות.


לפוסט המקורי >> הלכה יומית - כ"ט תשרי | לקטגוריית הלכה יומית