+ תגובה לאשכול
תוצאות 1 עד 13 מ 13

אשכול: בבקשה, נא לא להכליל ! ר' נחמיה עושה סדר בין העצים, 'כתפוח בעצי היער'

 1. בבקשה, נא לא להכליל ! ר' נחמיה עושה סדר בין העצים, 'כתפוח בעצי היער'

  שלום לכם ידידים אהובים מפלג בני התורה של גדולי ישראל וראשי הישיבות ומפלג סיעת בני התורה של העסקנים העסוקים, לא ברור במה...

  כולם אהובים כולם ברורים וכולם שואפים לעשות נחת רוח ליוצרם. אלו בדרך המסורה והמקובלת ואלו בדרך החדשה המתאימה לאופי הנפשי שלהם. אופי חדשני המחפש חידושים והליכה במקומות שאינם מסומנים כדבעי... חלק הארי שבהם, מתוך מטרה ברורה לקבוע עובדות בעניין הירושה בישיבה הידועה והמפורסמת...

  טוב, אחרי ההקדמה המעט ארוכה. רציתי לחדד את סוגיהם השונים של המכונים עצים...

  החידוד נראה לי חשוב היות וראיתי ירא אלוקים שעשה מחאה נגד אנשי העצים - מחאה נכונה אם כי חשוב לחדד שלא על כל אנשי העצים צריך לצאת הקצף. ומקרא מלא, 'האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף'

  וזה החלי, אחד חצוף ועז פנים, פגיעתו קשה, פרסם פוסט ארוך בו לטענתו השווה אחד מגדולי הדור לקורח. לא פחות ולא יותר ! הטענה התבססה על השם של אותו גדול המתחיל בק' בנוסף הכניס הנבל, את גדול הדור לשטיקל תורה המביך... יראה הקורא ויחפש אשכול שכתבו התמים המכונה 'ים של כהן' - ייאמר לזכותו, הוא לא היה הכותב, הוא רק העתיק. ( תמים, אמרנו )

  המחאה צריכה להיעשות כדבעי וכדת תורה... העניין הוא שצריך לחדד וחשוב לחדד שוב ושוב... העצים אינם עשויים מקשה אחת - יש מהם שסלידתם ללומדי התורה וגדולי הדור מעבירתם על דעתם... אולם יש מהם רבים וטובים שרק נסחפים באווירה העכורה בו כל עסקן ועורך עיתון נהיה רשכבה"ג והיכולת בידו להכריע בחמורות... בקבוצה ובפלג בה עניין הספונטניות תופס מקום חשוב, חשוב מאוד...

  החותם בדמע, ר' נחמיה

 2. ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  שלום לכם ידידים אהובים מפלג בני התורה של גדולי ישראל וראשי הישיבות ומפלג סיעת בני התורה של העסקנים העסוקים, לא ברור במה...

  כולם אהובים כולם ברורים וכולם שואפים לעשות נחת רוח ליוצרם. אלו בדרך המסורה והמקובלת ואלו בדרך החדשה המתאימה לאופי הנפשי שלהם. אופי חדשני המחפש חידושים והליכה במקומות שאינם מסומנים כדבעי... חלק הארי שבהם, מתוך מטרה ברורה לקבוע עובדות בעניין הירושה בישיבה הידועה והמפורסמת...

  טוב, אחרי ההקדמה המעט ארוכה. רציתי לחדד את סוגיהם השונים של המכונים עצים...

  החידוד נראה לי חשוב היות וראיתי ירא אלוקים שעשה מחאה נגד אנשי העצים - מחאה נכונה אם כי חשוב לחדד שלא על כל אנשי העצים צריך לצאת הקצף. ומקרא מלא, 'האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף'

  וזה החלי, אחד חצוף ועז פנים, פגיעתו קשה, פרסם פוסט ארוך בו לטענתו השווה אחד מגדולי הדור לקורח. לא פחות ולא יותר ! הטענה התבססה על השם של אותו גדול המתחיל בק' בנוסף הכניס הנבל, את גדול הדור לשטיקל תורה המביך... יראה הקורא ויחפש אשכול שכתבו התמים המכונה 'ים של כהן' - ייאמר לזכותו, הוא לא היה הכותב, הוא רק העתיק. ( תמים, אמרנו )

  המחאה צריכה להיעשות כדבעי וכדת תורה... העניין הוא שצריך לחדד וחשוב לחדד שוב ושוב... העצים אינם עשויים מקשה אחת - יש מהם שסלידתם ללומדי התורה וגדולי הדור מעבירתם על דעתם... אולם יש מהם רבים וטובים שרק נסחפים באווירה העכורה בו כל עסקן ועורך עיתון נהיה רשכבה"ג והיכולת בידו להכריע בחמורות... בקבוצה ובפלג בה עניין הספונטניות תופס מקום חשוב, חשוב מאוד...

  החותם בדמע, ר' נחמיה
  אמנם לשמחתי לא ראיתי את החוצפה (כי לא צפיתי באשכול הנ"ל), אבל חשוב לי להדגיש שאני מתנער מכל שמץ של ביזוי של כל גדול בתורה מכל הסוגים וכל העדות ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.
  ובתקווה שחלילה לא יהיה ביזויי גדולי ישראל שוב.

 3. #3
  חרצוף צבוע אורח
  ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  שלום לכם ידידים אהובים מפלג בני התורה של גדולי ישראל וראשי הישיבות ומפלג סיעת בני התורה של העסקנים העסוקים, לא ברור במה...

  כולם אהובים כולם ברורים וכולם שואפים לעשות נחת רוח ליוצרם. אלו בדרך המסורה והמקובלת ואלו בדרך החדשה המתאימה לאופי הנפשי שלהם. אופי חדשני המחפש חידושים והליכה במקומות שאינם מסומנים כדבעי... חלק הארי שבהם, מתוך מטרה ברורה לקבוע עובדות בעניין הירושה בישיבה הידועה והמפורסמת...

  טוב, אחרי ההקדמה המעט ארוכה. רציתי לחדד את סוגיהם השונים של המכונים עצים...

  החידוד נראה לי חשוב היות וראיתי ירא אלוקים שעשה מחאה נגד אנשי העצים - מחאה נכונה אם כי חשוב לחדד שלא על כל אנשי העצים צריך לצאת הקצף. ומקרא מלא, 'האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף'

  וזה החלי, אחד חצוף ועז פנים, פגיעתו קשה, פרסם פוסט ארוך בו לטענתו השווה אחד מגדולי הדור לקורח. לא פחות ולא יותר ! הטענה התבססה על השם של אותו גדול המתחיל בק' בנוסף הכניס הנבל, את גדול הדור לשטיקל תורה המביך... יראה הקורא ויחפש אשכול שכתבו התמים המכונה 'ים של כהן' - ייאמר לזכותו, הוא לא היה הכותב, הוא רק העתיק. ( תמים, אמרנו )

  המחאה צריכה להיעשות כדבעי וכדת תורה... העניין הוא שצריך לחדד וחשוב לחדד שוב ושוב... העצים אינם עשויים מקשה אחת - יש מהם שסלידתם ללומדי התורה וגדולי הדור מעבירתם על דעתם... אולם יש מהם רבים וטובים שרק נסחפים באווירה העכורה בו כל עסקן ועורך עיתון נהיה רשכבה"ג והיכולת בידו להכריע בחמורות... בקבוצה ובפלג בה עניין הספונטניות תופס מקום חשוב, חשוב מאוד...

  החותם בדמע, ר' נחמיה
  דמעות תנין של הטרול
  כידוע בני התורה עושים כל מעשיהם על פי הוראתו המפורשת של מרן גדול הדור שליט"א. ועומד כאן המסרוחניק שקורה לעצמו ריק נחמיה ועושה כאן במשך חודשים ארוכים ליצנות ממנו ומכל הוראותיו. ועכשיו כאילו מפריע לצבוע כבוד התורה.

 4. ר' נחמיה החביב האופטימי והדן לכף זכות

  כמדומה שבזמנינו לא שייך לקיים חובת מחאה כאשר ידוע שבתגובה הרשעים יעלו את רף ההשמצות.

  מצד שני כל בר דעת מבין כמה גיחוך יש בפרשנות המשכילית של הפלג מי הוא משה ומי הוא קורח.

  לפי שטותם מסתבר שהצד של משה היה מדפיס פשקוילים [אלף קבצים] עורך כינוסים מלאי הסתה, מתכתש בראש כל חוצות, משמיץ ומקטרג על עם ישראל [כמובן בהקדמת לא רוצה לקטרג אבל], שולח שלוחים לכל קצוי ארץ להוציא דיבה וכו'.

  אבל קורח, קורח היה פסיבי, לא נותן לשופר שלו לכתוב מילה על הנושא, לא עושה שום כינוס ושום אסיפה, לא מתבטא כמעט חוץ מהוראה הכרחית להתרחק מבעלי המחלוקת.

  ולכן כשקוראים בתורה את פרשת קורח הם לא מסמיקים בכלל.

 5. ציטוט קליבר נטרלי אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  שלום לכם ידידים אהובים מפלג בני התורה של גדולי ישראל וראשי הישיבות ומפלג סיעת בני התורה של העסקנים העסוקים, לא ברור במה...

  כולם אהובים כולם ברורים וכולם שואפים לעשות נחת רוח ליוצרם. אלו בדרך המסורה והמקובלת ואלו בדרך החדשה המתאימה לאופי הנפשי שלהם. אופי חדשני המחפש חידושים והליכה במקומות שאינם מסומנים כדבעי... חלק הארי שבהם, מתוך מטרה ברורה לקבוע עובדות בעניין הירושה בישיבה הידועה והמפורסמת...

  טוב, אחרי ההקדמה המעט ארוכה. רציתי לחדד את סוגיהם השונים של המכונים עצים...

  החידוד נראה לי חשוב היות וראיתי ירא אלוקים שעשה מחאה נגד אנשי העצים - מחאה נכונה אם כי חשוב לחדד שלא על כל אנשי העצים צריך לצאת הקצף. ומקרא מלא, 'האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף'

  וזה החלי, אחד חצוף ועז פנים, פגיעתו קשה, פרסם פוסט ארוך בו לטענתו השווה אחד מגדולי הדור לקורח. לא פחות ולא יותר ! הטענה התבססה על השם של אותו גדול המתחיל בק' בנוסף הכניס הנבל, את גדול הדור לשטיקל תורה המביך... יראה הקורא ויחפש אשכול שכתבו התמים המכונה 'ים של כהן' - ייאמר לזכותו, הוא לא היה הכותב, הוא רק העתיק. ( תמים, אמרנו )

  המחאה צריכה להיעשות כדבעי וכדת תורה... העניין הוא שצריך לחדד וחשוב לחדד שוב ושוב... העצים אינם עשויים מקשה אחת - יש מהם שסלידתם ללומדי התורה וגדולי הדור מעבירתם על דעתם... אולם יש מהם רבים וטובים שרק נסחפים באווירה העכורה בו כל עסקן ועורך עיתון נהיה רשכבה"ג והיכולת בידו להכריע בחמורות... בקבוצה ובפלג בה עניין הספונטניות תופס מקום חשוב, חשוב מאוד...

  החותם בדמע, ר' נחמיה
  אמנם לשמחתי לא ראיתי את החוצפה (כי לא צפיתי באשכול הנ"ל), אבל חשוב לי להדגיש שאני מתנער מכל שמץ של ביזוי של כל גדול בתורה מכל הסוגים וכל העדות ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.
  ובתקווה שחלילה לא יהיה ביזויי גדולי ישראל שוב.

  יפה מאוד ! הופתעתי ושמחתי לראות שיש אנשים הגונים בקרב אנשי העצים...

  חשוב להוסיף, שים לב המכונה 'קליבר ניטראלי' את החברה הרעה איתם אתה מסתובב ולהם אתה, ככל הנראה, מקשיב בדבקות בקווי המאבק למיניהם המלאים זוהמה.

  קבל את השמות מהפורום שפה - שמות שחשוב לזכור... כך היה נראה 'גיחזי' ללא ספק... 'יהודי של פעם' 'מעולה' ו'ים של כהן'... ( יש עוד שמות אורחים ) שלושה שמות שחשוב להכניס לפנתיאון החשוב של אידיוטי המאבק בציבור החרדי האוטנטי, ההמון, רבניו וגדולי הדור !

  אלו האפסים שקראו יותר מידי מאמרי השקפה, בעיתון חסר פרסומות... עיתון שעורכו קיבל תואר הרב הגאון ללא ראשי תיבות !

 6. #6
  הידע לשאול אורח
  ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט קליבר נטרלי אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  שלום לכם ידידים אהובים מפלג בני התורה של גדולי ישראל וראשי הישיבות ומפלג סיעת בני התורה של העסקנים העסוקים, לא ברור במה...

  כולם אהובים כולם ברורים וכולם שואפים לעשות נחת רוח ליוצרם. אלו בדרך המסורה והמקובלת ואלו בדרך החדשה המתאימה לאופי הנפשי שלהם. אופי חדשני המחפש חידושים והליכה במקומות שאינם מסומנים כדבעי... חלק הארי שבהם, מתוך מטרה ברורה לקבוע עובדות בעניין הירושה בישיבה הידועה והמפורסמת...

  טוב, אחרי ההקדמה המעט ארוכה. רציתי לחדד את סוגיהם השונים של המכונים עצים...

  החידוד נראה לי חשוב היות וראיתי ירא אלוקים שעשה מחאה נגד אנשי העצים - מחאה נכונה אם כי חשוב לחדד שלא על כל אנשי העצים צריך לצאת הקצף. ומקרא מלא, 'האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף'

  וזה החלי, אחד חצוף ועז פנים, פגיעתו קשה, פרסם פוסט ארוך בו לטענתו השווה אחד מגדולי הדור לקורח. לא פחות ולא יותר ! הטענה התבססה על השם של אותו גדול המתחיל בק' בנוסף הכניס הנבל, את גדול הדור לשטיקל תורה המביך... יראה הקורא ויחפש אשכול שכתבו התמים המכונה 'ים של כהן' - ייאמר לזכותו, הוא לא היה הכותב, הוא רק העתיק. ( תמים, אמרנו )

  המחאה צריכה להיעשות כדבעי וכדת תורה... העניין הוא שצריך לחדד וחשוב לחדד שוב ושוב... העצים אינם עשויים מקשה אחת - יש מהם שסלידתם ללומדי התורה וגדולי הדור מעבירתם על דעתם... אולם יש מהם רבים וטובים שרק נסחפים באווירה העכורה בו כל עסקן ועורך עיתון נהיה רשכבה"ג והיכולת בידו להכריע בחמורות... בקבוצה ובפלג בה עניין הספונטניות תופס מקום חשוב, חשוב מאוד...

  החותם בדמע, ר' נחמיה
  אמנם לשמחתי לא ראיתי את החוצפה (כי לא צפיתי באשכול הנ"ל), אבל חשוב לי להדגיש שאני מתנער מכל שמץ של ביזוי של כל גדול בתורה מכל הסוגים וכל העדות ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.
  ובתקווה שחלילה לא יהיה ביזויי גדולי ישראל שוב.

  יפה מאוד ! הופתעתי ושמחתי לראות שיש אנשים הגונים בקרב אנשי העצים...

  חשוב להוסיף, שים לב המכונה 'קליבר ניטראלי' את החברה הרעה איתם אתה מסתובב ולהם אתה, ככל הנראה, מקשיב בדבקות בקווי המאבק למיניהם המלאים זוהמה.

  קבל את השמות מהפורום שפה - שמות שחשוב לזכור... כך היה נראה 'גיחזי' ללא ספק... 'יהודי של פעם' 'מעולה' ו'ים של כהן'... ( יש עוד שמות אורחים ) שלושה שמות שחשוב להכניס לפנתיאון החשוב של אידיוטי המאבק בציבור החרדי האוטנטי, ההמון, רבניו וגדולי הדור !

  אלו האפסים שקראו יותר מידי מאמרי השקפה, בעיתון חסר פרסומות... עיתון שעורכו קיבל תואר הרב הגאון ללא ראשי תיבות !
  אני לא מבין, ובאמת לא מבין.
  מה ההבדל בין מאמר זה
  לעשרות מאמרים ביתד הגזול
  שכולם בכוונת מכוון נגד מרן הרא"ש שליט"א.

  ואם תאמר, הלא לא כתבו במפורש את שמו?
  ויש לומר, כי גם במאמר שהביא ר' נחמיה'לה
  גם כן לא כתוב על מי הכוונה.

  ואולי הכוונה לרב אחר ששם משפחתו בק?

  היה פעם רב שדיבר נגד תופעה חמורה בקהילתו.
  לאחר הדרשה,פנה אליו ראש הקהל ושאל, למה הרב תקף אותי בדרשה?
  ענה הרב: אני לא אמרתי שמות של אנשים,
  מי שחושב שהכוונה אליו, כנראה הוא בבעיה.

  אם אתם חושבים שהכוונה לרב שלכם
  אתם בבעייה חמורה.

  כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים.

 7. שיעשה סדר קודם בין החרדקים של הולי גראיל, לפרוסטערס של הולי גראיל ולחרדקים והפרוסטערס שאין להם משג מכלום ורק רוצים שהדוסים המעצבנים (-עצניקים) לא יפריעו להם בעצם קיומם להנות ולהתבהם

 8. ציטוט سمير אמר: צפיה בהודעה
  שיעשה סדר קודם בין החרדקים של הולי גראיל, לפרוסטערס של הולי גראיל ולחרדקים והפרוסטערס שאין להם משג מכלום ורק רוצים שהדוסים המעצבנים (-עצניקים) לא יפריעו להם בעצם קיומם להנות ולהתבהם

  תגובה מבולבלת וחסרת כיוון, מזמן לא נתקלתי...

  ראשית, הכינוי המשונה שבחרת לעצמך, כינוי שאין לו לא התחלה ולא סוף, האבחנה שלי : יצור כלאים מוזר, נאה לך מקומך בקרב העצים - עצי הסרק...

  לגוף השנאה המבעבעת מכתיבתך המבולבלת, הממחישה שנאת ע"ה לתלמידי חכמים... מה יש להוסיף ולהתייחס ולהגיב ? מביך, מביך מאוד... ו'הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין'... ובגלל שאני מבין שרמתך היא די נמוכה. אפרט, הסוטה זהו אתה... היין, זהו העיתון ההוא הממלא על כל גדותיו פרופגנדה ארסית נגד היקר והקדוש...

  בתפילה כי ידך פשוטה לקבל שבים...

 9. אצלנו בכפר זה שם מקובל. הגזענות הבניברקית הזו, בשמה אתם גם שולחים את ה"ספערדים" (במלעיל) לכל הרוחות, לא מוסיפה לכם הרבה כבוד.
  לעצם העניין, אתה מכחיש המציאות בה כל גסי הרוח, המתבהמים, החרדקים, העמארצים הגמורים ושאר שונאי ה"פרומקייט" שמשל בכיפה - חברו להם בצוותא חדא עם "דגל" גדולי ישראל לנופף בו ולרמות את השוטים?
  אם כן, נפסיק כאן. העולם מבחינתך גם ניצב על שלושה פילים וצב. לא כך?

 10. ציטוט سمير אמר: צפיה בהודעה
  אצלנו בכפר זה שם מקובל. הגזענות הבניברקית הזו, בשמה אתם גם שולחים את ה"ספערדים" (במלעיל) לכל הרוחות, לא מוסיפה לכם הרבה כבוד.
  לעצם העניין, אתה מכחיש המציאות בה כל גסי הרוח, המתבהמים, החרדקים, העמארצים הגמורים ושאר שונאי ה"פרומקייט" שמשל בכיפה - חברו להם בצוותא חדא עם "דגל" גדולי ישראל לנופף בו ולרמות את השוטים?
  אם כן, נפסיק כאן. העולם מבחינתך גם ניצב על שלושה פילים וצב. לא כך?
  צודק

 11. ציטוט קופליק אמר: צפיה בהודעה
  [אלף קבצים]
  האם אתה מתכוון לחוברמ מבט פוזל או לספר שואף צווח או לחוברת האחרונה של עינבל שדוגלת שהיום אין קיום מצוות אלא רק פנימיות.
  ציטוט קופליק אמר: צפיה בהודעה
  לא נותן לשופר שלו לכתוב מילה על הנושא,
  חוץ מעלילת הדם רבם דקרו.
  ציטוט קופליק אמר: צפיה בהודעה
  ולכן כשקוראים בתורה את פרשת קורח הם לא מסמיקים בכלל.
  אתה מסתמא לא הסמקת כי ישנת בזמן הזה, הא.

 12. ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  את החברה הרעה איתם אתה מסתובב ולהם אתה,
  חבל שאתה לא מסתכל אובייקטיבי קצת, הרי גם מהצד שלך יש הרבה אנשים רעים וגם בפורום זה יש חצופים ופוחזים רבים מהצד שלך, ולכן מה אתה תעזוב את הרב שטיינמן?ברור שלא!
  ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  מקשיב בדבקות בקווי המאבק למיניהם המלאים זוהמה.
  ואתה מקשיב למרכז החדשות לקריין בעל האף הבעייתי וקורא בשקיקה מאתרי הביבין שמייצגים אותכם כמעט רישמי.
  ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  בעיתון חסר פרסומות...
  ואגב אתה שמכחיש כל אלימות והטרדות וכדו' כיצד אתה מסביר שאין פירסומות? האם מנהל חברת טעמן כפוף למרנן ורבנן??
  ציטוט ר' נחמיה אמר: צפיה בהודעה
  עיתון שעורכו קיבל תואר הרב הגאון ללא ראשי תיבות !
  אני שמח שאתה קורא את העיתון ביותר שקיקה ממני ושם לב אפילו לאותיות הקטנות, מי יודע אולי יום אחד תתפוס את משפחתך לידיים ותעבור לצד האיכותי.

 13. ציטוט سمير אמר: צפיה בהודעה
  אצלנו בכפר זה שם מקובל. הגזענות הבניברקית הזו, בשמה אתם גם שולחים את ה"ספערדים" (במלעיל) לכל הרוחות, לא מוסיפה לכם הרבה כבוד.
  לעצם העניין, אתה מכחיש המציאות בה כל גסי הרוח, המתבהמים, החרדקים, העמארצים הגמורים ושאר שונאי ה"פרומקייט" שמשל בכיפה - חברו להם בצוותא חדא עם "דגל" גדולי ישראל לנופף בו ולרמות את השוטים?
  אם כן, נפסיק כאן. העולם מבחינתך גם ניצב על שלושה פילים וצב. לא כך?

  למה כוונתך ? להשתתפות בממשלה ? טענתך מסתמא לקוחה מהספר החשוב 'ויואל משה' בדבר איסור ההתחברות לרשעים...

  אין לי בעיה אם שיטת סאטמר - רק תדעו שאין זו הדרך המסורה שלנו...


+ תגובה לאשכול
 • חלון צ'אט
  משתמשים פעילים: 0
   
 • שים לב: N/A
  Loading...
 

הרשאות פרסום

 • באפשרותך לפרסם אשכולות חדשים
 • באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •