למנהלי הפורום
ולחבריו היקרים
מכיון וכאברך וחברים רבים שלי נוספים נכנסים לפורום המשובח הזה והוא היחיד דרכו אנחנו מתעדכנים
הייתי ממליץ לחדול מלעסוק בתוכן פורנוגרפי ובסיפורים שהשתיקה יפה להם
בטח בזמן שזה מערער אחרי רבותינו והנהגתם מכל הפלגים והצדדים
תודה על ההבנה