בס"ד


קישור לצפיה ישירה בשיעור החשוב:


יהי רצון שכל הזוגות בישראל יזכו לשלום בית אמיתי, בנין עדי עד ונחת רוח מכל יוצאי חלציהם