בס"ד

קישור לצפיה ישירה בשיעור המלא והחשוב:
ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות לכל בית ישראל