בס"ד

קישור ישיר להאזנה לשיעור:

השיעור עוסק בין היתר בנושאים הבאים:

  • הרושם שנשאר ממעשים טובים
  • כיצד לקבל כוחות על טבעיים?
  • אפקט הפרפר
  • אדם הראשון
  • כל זה בזכותך
  • התגברות על נסיונות
  • דיבורים בביהכ''נ
  • צניעות


ברכה והצלחה לכל בית ישראל