בס"ד

ישנם רעמים עצמתיים במיוחד אבל ביחס לזעזוע שכל העולם הולך לעבור במלחמת גוג ומגוג שהד' יקבץ את רשעי כל הדורות וישמיד את כולם הם ישמעו כמו קפצונים לעומת פצצת אטום.
השואה היא ללא ספק אחד מהארועים הקשים ביותר שעם ישראל עבר יחד עם כל הצרות, הגלויות ושנאת הגוים אך לעומתם הגהינם שיעברו החוטאים שלא השכילו לחזור בתשובה היא כמו קיטנה.


יש מקומות בכדוה"א כמו סיביר ואנטרקטיקה שהקור בהם הוא בלתי נסבל וחודר לעצמות וזה עדין כמו פיקניק לעומת הסבל שיעברו הרשעים בגהינם של שלג.


ישנם בעולם מקומות כ"כ חמים שהביצה יכולה להתבשל שם תוך שניות בודדות, אך זה עדין כאין וכאפס לעומת הגהינם של אש שמחכה לפושעים.


והסיבה הפשוטה שאף אחד לא צריך לפחד מהדברים האלה היא כי לצדיקים זה בכלל לא נוגע מאחר ומחכה להם גן עדן ועוה"ב שהוא נצחי וכולו טוב, קדוש וטהור, שאין האדם יכול להשיג בשכלו את העונג, השמחה וההנאה שמחכים להם שם כשכר ופרס על עבודת ד' שלהם בעוה"ז, והרשעים לעומתם גם ככה לא מאמינים בכל זה לפחות לטענתם אלא רק במה שהחושים המוגבלים שלהם מצליחים לתפוס ולכן ממילא אין להם ממה לפחד, שהרי הם חושבים שזאת דרכם של הדתיים להפחיד אנשים כדי לשכנעם ללכת בדרך ד'.


שהרי בדיקה פשוטה תעלה ששיטת ההפחדה נהוגה בכל מקום בעולם מאחר וטבע האדם הוא כזה שרק אם הוא יודע שיש לו מה להפסיד הוא ישמע להוראות, אחרת יעשה כרצונו, ולכן המשטרה מטילה קנסות על נהגים והולכי רגל שעוברים על חוקי התנועה, ובתי הדין מטילים עונשים מידתיים על עבירות שונות וכל אלה זורעים פחד בציבור באופן שגורם להם להתאים את עצמם לחוקים ולהימנע מלעבור עליהם, שהרי אין לתאר איך היה נראה העולם אם ביום אחד היו מכריזים על יום נטול עונשים, ואז אנשים היו מרשים לעצמם לעשות את הדברים הנוראיים ביותר שהם נמנעו מלעשות דוקא בזכות הפחד, שהרי אף אחד לא רוצה לשבת כמה שנים בכלא ואף לא כמה שעות או לאבד ממון רב עבור קנסות שיצטרכו לשלם או ששמם יפגע באופן שיגרום לאנשים להתרחק מהם והם יהיו בודדים, שהרי האדם פוחד מעצם המחשבה שאף אחד לא יושיט לו יד בשעת צרה.


אלא שאם הכתוב כאן הצליח להפחיד מישהו ולו במעט זאת הוכחה ברורה שהוא לא באמת מאמין לעולם השקר שהוא חי בו אלא שבתוך תוכו הוא יודע היטב שהמציאות וההגיון מחיבים שיש בורא לעולם ואעפ"כ הוא עושה נגד רצונו ויורק לבאר שהוא שותה ממנה תוך שהוא נותן ליצר הרע למשול בו מבלי לעשות כל מאמץ מצדו למצוא את נקודת האמת והקודש בקרבו ולהשליט את נשמתו האלוקית על נפשו הבהמית, ומוטב לו שיסיק את המסקנות המתבקשות וישוב מדרכו הרעה כל עוד יש לו עוד הזדמנות, כפי שאמר הסנדלר לרבי ישראל מסלנט: "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן", ש-ד' הוא הוא אמנם אל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד, אך גם לימי החסד שהוא יתברך מעניק לכל אדם יש גבול ואף אחד לא יכול לדעת מהו, שהרי יש מליוני אנשים שגם אם ירצו לא יוכלו לקבל הזדמנות נוספת מאחר והם איבדו את כל ההזדמנויות הרבות שבורא עולם העניק להם בכל שנות חייהם בעוה"ז ברוב חסדו ורחמנותו שאין כדוגמתם.


והרי זה בלתי נתפס וחסר כל הגיון שהרי אם לאדם היה חשש ולו הקטן ביותר קטן לחייו בגלל וירוס או חידק מסוים הוא היה יוצא מגדרו כדי לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר כדי להציל את נפשו ככל הניתן ולצאת מכלל סכנה, וכל זה בשביל מה? עוד כמה שנות חיים בעולם השפל והזמני הזה, כל שכן שהוא צריך להתאמץ הרבה יותר מבלי לבזבז שניה אחת כדי לא לאבד דבר הרבה יותר חשוב ויקר לאין ערוך וזה חיי הנצח של העוה"ב שהוא אינסופי, והעוה"ז ביחס לעוה"ב הוא אפילו לו טיפה בודדת ביחס לכל המים שביקום, ואם יש לו ספק ולו הקטן ביותר לגבי קיומו של בורא עולם, אמיתות התורה, מערכת השכר והעונש ויום הדין אליו יגיע בבוא היום, הוא לא יכול להרשות לעצמו לבזבז זמן יקר על דברים טפלים מאחר וכל חיי הנצח של העוה"ב מונחים כאן על הכף, וכל דבר אחר הוא זניח עבורו לעומת בירור האמת, והוא צריך להקדיש לזה את עיקר זמנו וכוחו.


אדם שרוצה לעשות ככל העולה על רוחו כאילו אין דין ואין דיין ח"ו צריך למצוא טעות אחת בתורה הקדושה שמוכיחה שהתורה הזאת לא ניתנה מאת ד', שהרי הוא יתברך לעולם לא יכול לטעות, אך אם לא ימצא טעות כזאת הוא צריך להבין שהתורה הקדושה מהוה את הוראות היצרן שבורא עולם העניק לכל בני האדם, יהודים וגויים, כדי להנחותם כיצד עליהם לנהוג בשבילי העוה"ז כדי שיוכלו להגיע לחיי הנצח של העוה"ב, ולדעת שאם לא ישוב בתשובה וישנה את מעשיו הוא אבוד לנצח נצחים, וטעות כזאת לא נמצאה וגם לא תימצא לעולם חרף כל הנסיונות הרבים והאומללים של הכופרים לטעון לאי אילו סתירות וקושיות בתורה שהם לא יותר מגיבובי שטויות והבל הבלים שנועדו להצדיק את אורח חייהם הפרוץ ולהשקיט את המצפון שלהם כדי שיוכלו להמשיך לחטוא ולעשות איסורים חמורים ע"פ התורה שהם עתידים לשלם על כל אחד מהם באופן שיגרום להם להתחרט על כך שלא השכילו להתגבר על יצרם ונתנו לשקר לשלוט בהם.


כשם שלכל בעיה רפואית יש את הרופא המומחה שיודע לטפל בה, כך גם לכל שאלה יש את הרב הגאון שיכול לתת עליה תשובה ראויה, ולכן אף כופר לא יכול לטעון שהוא הפנה קושיה כזאת או אחרת לאברך או רב שנקרה בדרכו ולא קיבל ממנו תשובה שהניחה את דעתו, שהרי לא מדובר על הבדל של עוד עשרים או שלושים שנה אלא על חיים נצחיים שתלויים בתשובה הזאת ולכן עליו ללפנות למומחים לשאלות כאלה כמו הרה"ג זמיר כהן, הרה"ג מרדכי נויגרשל והרה"ג יוסף מזרחי, וידוע שבהרבה מצבים אותן קושיות לא נאמרות בנסיון לקבל תשובה שמסירה כל ספק ולמצוא את האמת אלא כדי לקנטר, להתריס, ולהצדיק את אורח חייהם הפסול.


העובדה שהאדם חי מהוה הוכחה ש-ד' עדין מאמין בו, ויהי רצון שהמילים האלה יחזקו את כל מי שצריך ויגרמו לכל מציאות חייו להתעלות כדי לעלות על המסילה העולה בית אל לפני שיהיה מאוחר מדי, ולא צל של ספק שזאת הרכבת שאף אחד לא היה רוצה להחמיץ, שזאת תהיה ההחמצה הגדולה של חייו, וכשיבוא המשיח ואיתו הגאולה, ויבנה ביהמ"ק השלישי, שנזכה לתיקון עולם במלכות שדי ושהשכינה תחזור מהגלות יתחיל עידן חדש ומופלא שמי שלא יזכה להיות בו הוא הפראייר הכי גדול בכל העולם בפרט אם הוא יהודי שקיבל את כל הכלים וההזדמנויות לצורך לכך.


שהרי כבר הגעת לעוה"ז, קיבלת נשמה נצחית, שכל, דעת ותבונה עליונים, הוכיחו לך שיש בורא לעולם ושהתורה היא מן השמים על ימין ועל שמאל, ואתה עדין נשאר אדיש ולא מבין שאתה חייב לעשות שינוי מהותי בחיים שלך? אף אחד לא יכול להזיק ולהתאכזר אליך יותר ממה שאתה עושה לעצמך במו ידיך, כפי שאמר מור אבי היקר שמי שהכי מסוכן לאדם זה הוא עצמו, וחבל, כי נועדת לגדולות. תאמין שאתה מסוגל ותתחיל לחזור בתשובה. אתה עוד תברך על הצעד המשמעותי ביותר שעשית בכל חייך, שהצלחת להימלט ממלתעות היצר הרע הישר לחיקו החם והאוהב של ד' יתברך שאוהב אותך ומאמין בך יותר מכולם ויהיה תמיד לצדך כדי לעזור לך בכל צעד ושעל כך שאף פעם לא תהיה לבד, ולא מדובר בבשר ודם שלא תמיד יכול לעזור אלא במי שאמר והיה העולם שהוא שלם בכל שלמות אפשרית והוא בלתי מוגבל. הוא זה שברא אותך, ויודע מה הכי טוב עבורך בכל דבר וענין ויכול לתת לך בדיוק מה שאתה צריך יותר מכל בני האדם ביחד.


לא שייך שאדם שיש לו אבא כזה מושלם יעזוב אותו לטובת דברים שפלים וטמאים, שאין לך טיפשות גדולה מזו, כדכתיב: "כִּי שְׁתַּיִם רָעוֹת עָשָׂה עַמִּי אֹתִי עָזְבוּ מְקוֹר מַיִם חַיִּים לַחְצֹב לָהֶם בֹּארוֹת בֹּארֹת נִשְׁבָּרִים אֲשֶׁר לֹא יָכִלוּ הַמָּיִם" (ירמיהו ב, יג).

הגיע הזמן שגם אתה תרגיש מה זה להיות בן של מלך, עזוב את כל השטויות ותתחיל להתרגל למעמד החדש שלך ולעשות צעדי קודש עם גינוני מלכות, זה מגיע לך.