בס"ד
קישור ישיר לצפיה בשיעור:
https://www.youtube.com/watch?v=S402xYs5jo8

השיעור עוסק בין היתר בנושאים הבאים:
שורש האסונות הכבדים שפוקדים את ישראל לאחרונה, כיצד גלומה מידת הרחמים במידת הדין? חינוך ילדים, מעלת התורה ולומדיה, קנין רוחני, המזון הרוחני שהנשמה זקוקה לו, מידת הגאוה שמקשה לחזור בתשובה, סיבה הגיונית שאסור ללכת בדרכי הגויים ובמנהגיהם, ההבדל בין יהודים וגויים, איך להתייחס לדברים שמקבלים בחינם? מתי יהודי צדיק צריך באמת לחגוג?

חורף בריא, מוצלח וגדוש בלימוד תורה לשמה ובעמל לכל בית ישראל.