בס"ד

קישור ישיר לשיעור:
https://www.youtube.com/watch?v=yguZkVICxaM

הגמרא בנושא: "אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקין לבדוק מפני הסכנה"
בשילוב מוסר וחידושי תורה.

השיעור עוסק בין היתר בנושאים הבאים:
תרים את עצמך, בחירה חופשית, אור החיים הקדוש, פנימיות התורה.

קישור לגמרא עליה מבוסס השיעור למי שרוצה לעקוב תוך כדי, שנאמר: "אותיות מחכימות":
https://tinyurl.com/t482fdf

שבת שלום לכל בית ישראל.