בס"ד

קישור לצפיה ישירה בשיעור:

השיעור עוסק בין היתר בנושאים הבאים:
בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, מדוע הקב"ה ברא לנו שתי עינים? אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ההבדל בין שומר תורה ומצוות למי שרק כסף מעניין אותו, מה לומדים מהמושג "הלך לעולמו"? השקר העצום בנושא פטירת האדם, מי היתה אשתו הראשונה של אדם הראשון לפני חוה? לעתיד לבוא הקב"ה ישחט את היצר הרע, אדם, חוה, והנחש, איזה אדם הקב"ה רצה להציל באופן אישי? ההשגחה הפרטית של יהודים שרוצים לברר את האמת האלוקית והדרך הניסית בהם מתבררות להם התשובות לשאלותיהם התורניות, איזו סוג של מחלוקת ד' אוהב? פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, זמרי בן סלוא וכזבי בת צור, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, היצר הרע מותאם למדרגה הרוחנית של האדם כדי שתהיה לו בחירה חופשית שקולה, אופן קציצת הציפורנים בערב שבת קודש ושאר ההכנות לקראת שבת המלכה, מה יכול האדם לעשות כדי שהיצר הרע יפריע לו פחות? איך מתחברים ומתדבקים בבורא עולם? מעלתו הגבוהה של מי שמחפש את ד' ולא את כבודו האישי, שמירה על החושים, לשון הרע לא מדבר אלי, כיצד יתכן שרשע וטוב לו, צדיק ורע לו?