בס"ד

קישור:
https://www.youtube.com/embed/RiFcS-tQ_W8

הנושאים בהם עוסק השיעור:
העלאת מציאות החיים למקום הכי עליון ובלתי מוגבל שיכול להיות, חידושי תורה, מעלת עובדי ד' שמתבטלים ליוצרם, השמים הם הגבול, על כמה חומריות צריך האדם להתפלל? תכלית החיים, ההבדל בין היהדות לדתות אחרות, מהו חסד אמיתי? נישואין וזוגיות, המתיקות שבכבישת התאוות וכבישת היצר הרע, לא החיך ברא אותנו, היהדות לא אומרת שהכל אסור אלא מדריכה כיצד לעשות, דוגמאות של דברים שהתורה אסורה והתירה דברים כנגד, אילו שתי חיות שומרות שבת? ההבדל בין יונים לתורים, נאמנות של חיות, מהו יופי אמיתי? כיצד נכון להתלבש? הדוגמא שמהוים בני תורה, קידוש ד' מול חילול ד', השיח התמידי של ד' יתברך עם ברואיו, ההבדל בין הנזק הגדול שטיל שפוגע בטעות בבסיס אמריקאי עושה מול ניסי הניסים במאות הטילים שנשלחים לשטחי ישראל וכמעט ולא גובים קרבנות אדם, הסתמכות על החושים, וצדיק באמונתו יחיה, כל הדברים בעולם מהוים גילויים שונים של אור האינסוף, מי שולח את הטילים ומי עוצר אותם? הפיכת הרע לטוב והטוב לטוב יותר, ההתערבות האלוקית בכיפת ברזל, ההבדל בין רפואת ד' לאדם, מי עומד מאחורי הרופאים והשוטרים? לא רק החיים נשפטים בראש השנה אלא גם המתים על פרי מעללים, איך האדם יכול להתעלות בעוה"ב? אופן לימוד התורה שפועל ישועות, מה גורם לאשה שבעלה מחמיא לה להיות מאושרת? למי יש סיכוי להיות הכי צדיק וחכם? מי אותו אדם שאברהם אבינו לא מציל מדינה של גהינם? סיפורו של הלל הזקן, מה מחייה את האדם? קידוש החומר, עונג שבת, איזו אכילה מזיקה לבריאות? תאות האכילה, הליכה לאירועים משפחתיים, לארץ ישראל יש תכונה להקיא ממנה את מי שלא ראוי לגור בה, יכולת ההתבוננות יכולה להעלות את קומת החיים של האדם למקומות עליונים, כיצד לתקן את מידת הכעס? אין דבר העומד בפני התשובה, איך ניתן ללמוד ממגבעת על דבקות בבורא עולם וממזגן על קבלת השפע מ-ד'?

צפיה נעימה ובשורות טובות לכולם.