בס"ד

הסרטון בקישור הבא:
https://www.youtube.com/embed/bKGcrbQJ5p8

רשימת נושאים:
המדע גילה לפני כמה שנים את מס' הכוכבים ביקום כפי שחכמי ישראל כתבו בגמרא לפני כאלפים שנה, חידושי תורה, דברי מוסר ואמונה, עולם הנצח, כתר שם טוב, תורה כסם חיים, הרצון להעניק לאחרים, ולדבקה בו, מכל הלב, החשיבות לבקש סליחה ולעשות תשובה, הקשר הנצחי בין הקב"ה ועם ישראל, דין אנס ונאנסת, חומרת הבושה והלבנת פנים, אמנון ותמר, נשמת היהודי היא חלק אלוקה ממעל, מיהו האדם? יב המזלות שברקיע, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, סור מרע ועשה טוב, אהבת ד' האינסופית לישראל.