בס"ד

מעבר לכך שסוכות ופסח מהוים זכר ליציאת מצרים ולענני הכבוד שליוו את עם ישראל בצאתם ממצרים עליהם אנו מכוונים בכניסתנו אל הסוכה, ישנו מכנה משותף נוסף בין שני החגים, והוא בא לידי ביטוי בקשר שבין עשר המכות ומספר המוטות שבסוכה מצויה.

רבי יהודה חילק את הר"ת של עשר המכות לשלוש חטיבות, דצ"כ עד"ש באח"ב, שמלמדות אותנו על כך שמבהלך עשר המכות העולם כולו גילה שהקב"ה שולט על כל מה שעל פני האדמה וכל מה שמתחתיה (דם, צפרדע, כינים), על כל מה שמעל פני האדמה ועד לשמים (ערוב, דבר, שחין) ואף על כל מה שמעליהם (ברד, ארבה, חושך, מכת בכורות) ולמעשה על כל הבריאה כולה ללא יוצא מן הכלל.

מול זה אנו יודעים שכל סוכה טיפוסית מורכבת מארבע מוטות בחלק התחתון וחשבתי בעה"י לומר שהם כנגד דצ"כ ומייצגים את עם ישראל, ארבע מוטות אנכיים שהם כנגד עד"ש, ומחברים את החלק התחתון עם העליון ומזכירים לנו שחג הסוכות מסמל את החתונה של הקב"ה עם עם ישראל, שהרי לא במקרה הסוכה דומה לחופה, וארבע מוטות בחלק העליון שהם כנגד באח"ב, ומסמלים את האל העליון, בורא עולם, כששמות הוי"ה ואדנות שלו יתברך מרומזים בכל אחד משלושת חלקי הסוכה מאחר וארבע המוטות בכל אחד מהחלקים הם כנגד ארבע האותיות בשמותיו יתברך.

ועוד שבפסח יש לנו את עשר המכות והמספר עשר קשור גם לחג סוכות מאחר ונדרשים עשרה קוים בדיוק כדי לכתוב את המלה "סכה", ארבעה לאות ס', שלושה לאות כ' ועוד שלושה לאות ה'.

השאלה הנשאלת היא כיצד שבועות קשור לענין? שהרי לא יתכן שהחג האמצעי ישאר מחוץ לתמונה. אז אם נחלק את המילה "שבועות" לשלושה חלקים של שתי אותיות ונחבר את הגימטריות הקטנות המתקבלות מהן נקבל 1 אף הוא בגימטריה קטנה: שב(5=302)וע(4=76)ות(1=406), 1=10=5+4+1, וגם אם נחבר את כל אותיות המילה שבועות נקבל בגימטריה קטנה בדיוק את אותו מספר, שמחזק את הידיעה ש-ד' אחד ושמו אחד והכל בשליטתו המוחלטת:

1=10=19=784=300+2+6+70+6+400