בס"ד

מבין כל ארבעת המינים האתרוג מסמל את התלמיד החכם שבעם ישראל, וניתן לומר שככל שהאתרוג גדול יותר כך עולה הסיכוי למצוא בו פגמים, ומכאן שאתרוג גדול יותר שהוא מהודר ונטול פגמים נחשב לנדיר יותר גם מבחינה הסתברותית, והנמשל הוא היהודי, מאחר ובשונה מכל שאר הברואים ואף מהגויים יש לו נשמה גבוהה שהיא חלק אלוקה ממעל וחצובה היא מתחת לכסא הכבוד, ואיתא בגמרא: "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" (סוכה נב.), ולכן היצר הרע של היהודי אינו דומה לזה של הגוי, ומכאן שלא ניתן להשוות בין הקשיים, הנסיונות, האתגרים והמבחנים הרוחניים בהם הוא נתקל ביחס לגוי, הן בכמותם והן בעצמתם, כשם שלדוגמא מספר התקלות שעלולות להתרחש ברכב חלל או במטוס קרב גדול יותר ביחס לאופניים וגלגיליות, מאחר וככל שהדבר משוכלל יותר כך יש לו מגוון רחב יותר של אפשרויות לטוב או למוטב, ובדיקה אודות הזמן שנדרש כדי להיות מומחה להרכבה ולתיקון מכוניות מרוץ ואוניות ביחס לעגלת תינוק או עגלת קניות תחדד את ההבנה בנושא, והמסקנה שיוצאת מכאן היא שאחד הדברים הנדירים והמפוארים ביותר שניתן למצוא בכל הבריאה כולה הוא יהודי צדיק, ירא שמים, בעל מידות טובות שלומד תורה, מקיים מצוות ושואף להידבק בבוראו ולהתקרב עוד ועוד. שנזכה כולנו להשתייך לקבוצת העילית הזאת בעה"י.