בס"ד

המילה "סכה" מופיעה בתורה ללא האות "ו" החשובה, שמסמלת חיבור, כמו זה שיש בין הקב"ה לעם ישראל, ודווקא בגלל זה המילה "סכה" למעשה לא חסרה את המהות של האות "ו", מאחר והיא עצמה כוללת אותה ואת כל מה שהיא מסמלת כחלק בלתי נפרד, שהרי הסכה מסמלת את החתונה הנצחית שבין הקב"ה, שמיוצג ע"י החתן הנותן והמשפיע, לכנסת ישראל, שמיוצגת ע"י הכלה המקבלת והמושפעת. החיבור ברמה הגבוהה ביותר שאנו מכירים.

שמעתי מאחד הרבנים סיפור מעניין שממחיש את העניין בצורה יפה. אחד מבחורי הישיבות ניגש לרב וסיפר לו על כך שהוא מתלבט אודות בחורה מסוימת שהציעו לו בתור שידוך באם להתחתן עמה, מאחר והוא יודע שיש ענין להתחתן עם בת של תלמיד חכם ואביה אינו אחד כזה. הרב שאל אותו "ומה היא עושה בחיים?" והוא ענה לו שהיא לומדת במדרשיה, אז הרב אמר לו "אז אמנם היא לא בת של ת"ח אך היא בעצמה ת"ח".

אם מתרכזים ומתמקדים במעטפת החיצונית כשבוחנים ושופטים כל דבר זה מתכון מעולה ובדוק להגיע לתובנות ומסקנות שגויות שרחוקות מהאמת, ממהותו ומתכליתו, ומכאן גם להחלטות שגויות, תפיסת עולם שקרית וקליטת מציאות משובשת, ולכן אדם שרוצה להגיע לחקר האמת בכל דבר וענין צריך לבחון כל פרט במציאות האלוקית תוך שימת דגש והתמקדות בצד הפנימי והמהותי שלו.