בס"ד

כתיב בתורה: "לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל ד' גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי... עַד עוֹלָם" (דברים כג, ד), וכמה פסוקים לאחר מכן: "לֹא תְתַעֵב אֲדֹמִי כִּי אָחִיךָ הוּא לֹא תְתַעֵב מִצְרִי כִּי גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ. בָּנִים אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ לָהֶם דּוֹר שְׁלִישִׁי יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל ד'" (שם כג, ט). ונשאלת השאלה מה שונים העמונים והמואבים שהקב"ה אסר להתחבר אליהם לעולם מהאדומים והמצרים שהתיר לנו להתחבר אליהם החל מהדור השלישי שלהם? שהרי הקב"ה לא עושה הפליה כזאת אלא אם יש סיבה מוצדקת וחזקה, והיא שהעמונים והמואבים רצו להחטיא את עם ישראל, ולכן הם העמידו את הנשמות היקרות והקדושות של ישראל בסכנה, אך המצרים והאדומים רצו להרוג את עם ישראל, ולכן רק הגוף עמד כאן בסכנה, ולמדו מכך המפרשים שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, מאחר ואדם שנהרג יכול לחזור לכאן בגלגול ולהמשיך בשליחותו האלוקית כדי להמשיך לתקן ולעשות את כל התפקידים לשמם הגיעה נשמתו לעוה"ז, אך המחטיא את האדם הרבה יותר גרוע לאין ערוך מההורגו, מאחר והוא עלול להרחיקו מבוראו לעולמים ולכרות את נשמת החוטא מחיי הנצח של העוה"ב.

ידוע שבין המצוות הגדולות ביותר שיהודי יכול לעשות הן זיכוי הרבים, קירוב יהודים לאביהם שבשמים, להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש שם שמים, כפי שדוגלות בכך המפלגות החרדיות, ואחת הראיות לכך היא כל המניעות המיוחדות שהיצר הרע מעמיד בנסיונו למנוע את קיום כל המצוות היקרות האלה שהשכר עליהן הוא אינסופי ובלתי נתפס, ולעומת זאת בין העבירות הנוראיות ביותר שיהודי יכול לעשות הן להחטיא את הרבים, להרחיק בין הנבראים מבוראם ובפרט כשמדובר בבני העם הנבחר, לרמוס את כבוד התורה ולומדיה ולחלל את שם ד', בדיוק המטרות העיקריות שמפלגות השטנה שמו לעצמן למטרה, כדאיתא במשנה: "כָּל הַמְזַכֶּה אֶת הָרַבִּים, אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ. וְכָל הַמַּחֲטִיא אֶת הָרַבִּים, אֵין מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה" (אבות ה, יח), ולכן הסכנה שיוון היותה כלפי עם ישראל היתה הרבה יותר גדולה מזו של המן הרשע, היטלר י"ש וכל שאר אויבי ישראל בכל הדורות שאיימו להרוג את הגוף של בני ישראל.


וזה בדיוק מה שעושות המפלגות שאכולות משנאה כלפי היהדות, התורה ולומדיה, שחרטו על דגלם להביא חורבן על התורה, היהדות וכל סממניה, וכך מי שיבחר בהם בהם שלא יתפלא שיעבירו במדינת היהודים חוק שמתיר לגבר להתחתן עם גבר ולאשה עם אשה ולכל אדם עם כלבו, חוק שאוסר להתפלל בביהכ"נ בהפרדה, חוק שאוסר לקיים אירועים ושמחות בהפרדה, חוק שאוסר על לימודי יהדות במוסדות החינוך השונים, חוק שמתיר תחבורה ציבורית ופתיחת חנויות ועסקים בשבת, חוק שמתיר נישואי תערובת עם גויים, חוק שאוסר העברת תקציבים לישיבות וכוללים ועוד רשימה של חוקים שאפילו היוונים המשוקצים לא חלמו להחיל בחלומות הטמאים שלהם.


עוונם גדול מנשוא והנזקים שיכולים להיגרם מכל הם בלתי נתפסים, אך לא רק הם יתפסו על פשעיהם נגד בורא עולם, נגד התורה, ונגד היהדות אלא גם כל מי שיבחר בהם, כנלמד מהפס': "וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם שִׁירוּ לַ-ד' כִּי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם" (שמות טו, כא). הנשים שאלו את מרים: מילא הגברים יזכו לעוה"ב מכח התורה שהם מצווים ללמוד, אך מה איתנו הנשים שאיננו מצוות ללמוד תורה, כיצד אנו נזכה לעוה"ב? ומרים הנביאה אמרה להן, תראו את הסוסים עליהם רכבו המצרים. מילא המצרים הרשעים שהגיע להם לטבוע בים, אך מה אשמים הסוסים שגם עליהם נגזר לטבוע בדיוק כמו רוכביהם? אלא שמפני שהם סייעו למצרים לעשות רע לישראל גם דינם הוא בדיוק כמו של המצרים שנעזרו בהם. וכך גם אתן נשים צדקניות תזכו לעוה"ב ע"י זה שתשלחו את בעליכן ובניכן ללמוד תורה ותסייעו להם בכך בכל מה שאתן יכולות, וגם דינכן יהיה בדיוק כמו של בעליכן ובניכן הצדיקים שמוסרים נפשם על לימוד התורה הקדושה.

וכמו הסוסים והנשים, גם בבחירות הקרובות, לא רק אותם פוליטיקאים ששנאת היהדות בוערת בעורקיהם יתנו את הדין כשאין השכל יכול לתפוס את הסבל הנוראי שמחכה להם, מי בגהינם ומי בכף הקלע, אלא אם ישכילו לחזור בתשובה, לשוב לדרך הטוב והישר ולתקן את נזקיהם ופשעיהם האיומים, אלא גם כל אלה שתמכו בהם, הצביעו בעדם ונתנו להם כח בכל צורה אפשרית, מדין "שלוחו של אדם כמותו" (בבלי, קידושין מג ע"א וגם נדרים עב ע"ב). כמו שנהוג לומר: "אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה", שהרי בתחילה לא ידעו אם הזרזיר הינו עוף טמא או כשר עד שראו אותו הולך לעורב ובכך נחרץ דינו, כדאיתא בגמ': "לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו" (בבא קמא צב ע"ב).

שאף אחד לא יטעה בכך, ושלא יגיד לא ידעתי, לא אמרו לי, לא גילו לי. עדיף להזדעזע עכשיו מידיעת האמת וההזדמנות לתקן את הדרוש תיקון מאשר ביום הדין הגדול והנורא בו האדם יגלה איזה סבל נורא ואיום מחכה לו על כל החטאים והעוונות אשר עשה בעוה"ז ואז כבר לא תהיה הזדמנות לתקן כמו שאפשר רק בעוה"ז שנקרא גם עולם התיקונים, ורק לצורך ההמחשה, ידוע שעדיף לו לאדם לסבול חיים שלמים של יסורי איוב, לא עלינו ולא עליכם, מאשר להיות שעה אחת בגהינם, ולאותם רשעים שלא יחזרו בתשובה ח"ו מחכות שנים רבות בגהינם שאושוויץ זאת קיטנת ילדים לעומתו ויש גם כאלה שלא יעלו משם וכף הקלע אף קשה יותר מזה. אך מדוע שהאדם ישים עצמו כרשע אם בקלות הוא יכול לבחור בטוב ובאמת ולהיות צדיק ולזכות לחיי הנצח של העוה"ב, כדכתיב: "הַעִידֹתִי בָכֶם הַיּוֹם אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ" (דברים ל, יט).

יהי רצון שישמרנו ד' ויצילנו מכל הסכנות והאויבים מבית ומחוץ ויעזור לנו לעשות רצונו בתמימות, בדבקות, בקדושה ובלבב שלם אכי"ר.