בס"ד

שם: 1. הבריאה מעידה על יוצרה 900.jpg
צפיות: 31
גודל: 59.8 קילובייט

שם: 2. להתנתק מכדור הארץ.jpg
צפיות: 31
גודל: 50.5 קילובייט

שם: 3. נשמה, תן לה ביטוי.jpg
צפיות: 26
גודל: 27.3 קילובייט

שם: 4. מידה כנגד מידה 800.jpg
צפיות: 26
גודל: 160.2 קילובייט

שם: 5. העסקה הטובה מכולם.jpg
צפיות: 27
גודל: 74.8 קילובייט

שם: 6. גם להם מגיע לחיות 955.jpg
צפיות: 25
גודל: 74.1 קילובייט