בס"ד

ידוע שמעלתה של שבת חזון גדולה מזו של כל שאר השבתות במהלך השנה. ומתוך אי ידיעתי את הטעם לכך ניסיתי בעה"י לחשוב מהו ולומר שהיחודיות של שבת חזון* מתבטאת בכך שהיא מהוה מפגש מעניין בין קדושת השבת שמלאה בתורה ומצוות לטומאה וכל החטאים והעוונות שמיוחסים אליו בו הקדושה מנצחת, וגם בין השמחה והששון שמאפינים את שבת המלכה לצער והיגון על חורבן שני בתי המקדש וכל הצרות שארעו לישראל בתקופת בין המצרים, כדכתיב: "כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים" (איכה א, ג), וגם כאן השמחה והששון מנצחים.

וניתן לראות ששבת חזון מגלה את מאזן הכוחות והיחס הנכון לכל דבר בחיים מנקודת המבט האלוקית, ואם כאן בעוה"ז בו האמת, הצדק והאור נמצאים בערבוביא עם השקר, הרשע והחושך, שבת חזון מגלה לנו מי הוא הצד המנצח שידו על העליונה, כל שכן שלעתיד לבוא אז לא תהיה שום מציאות של שקר, טומאה, רוע ורשע, כל מה שיהיה זה אותו צד שכל היהודים היו מצווים לדבוק בו לטובתם האישית, כדי לזכותם בחיי הנצח של העוה"ב מתוך דבקות בבורא עולם.

ועוד שבמציאות הקודש שבממלכת השמים אין כל מקום לטומאה, שקר, שנאה, רוע, חטאים, רשע ועצבות, ללמדנו לקראת מה אנו הולכים ומה מחכה לנו בעוה"ב כדי שנתחיל להתרגל לחיות ע"פ עולם המושגים הזה כבר בעוה"ז, כדכתיב: "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" (עבודה זרה ג.) וכנהוג לומר שכל אחד אוכל את הדיסה שהוא בישל לעצמו, לכן עדיף שהיא תהיה מוצלחת וטעימה כי היא תהיה מנת חלקו לנצח. ואם ישנם שמעקמים את פרצופם כשהם מגלים שהאוכל שהוגש להם לא מספיק חם, מלוח או מתוק מה יעשו כשיגלו שכל חיי הנצח שלהם קרים ומרים כפועל יוצא של מעשיו? ולכן אסור להיות שאננים. אי אפשר לדעת מתי יבוא משיח, תתחיל הגאולה ויסגרו דלתות התשובה. זה הזמן לעשות חשבון נפש ותשובה מכל הלב והנשמה, להתחזק ביראת שמים, תורה ומצוות, לתקן את המידות, להתגבר על היצר הרע, לכבוש את התאוות ולזכך את הנפש. לא יהיה ולו אדם אחד שבסוף הדרך יאמר שזה לא היה שווה את המאמץ. בהצלחה לכולנו.
_____________________________________________

* שהיא הכי קרובה ליום ט' באב שמהוה את שיא ימי האבל של תקופת בין המצרים, כפי שניכר בדיני האבלות שבו כמו ביום הכיפורים שהוא היחיד שהוא מדאוריתא ויותר מכל שאר הצומות מדרבנן.