בס"ד

שם: עין תחת עין.jpg
צפיות: 36
גודל: 48.7 קילובייט

שם: נשמה, מה עשית בשבילה היום.jpg
צפיות: 13
גודל: 35.0 קילובייט

שם: אחרי שמגלה הוא האדם את האמת.jpg
צפיות: 13
גודל: 198.1 קילובייט

שם: מי מנהיג אותך - הנשמה או הגוף 960.jpg
צפיות: 13
גודל: 185.7 קילובייט

שם: הסתכל באוריתא וברא עלמא.jpg
צפיות: 14
גודל: 61.3 קילובייט

שם: איגרת לבת ישראל 1024.jpg
צפיות: 13
גודל: 106.3 קילובייט

שם: אדם שלא למד תורה.jpg
צפיות: 13
גודל: 100.6 קילובייט