+ תגובה לאשכול
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
תוצאות 1 עד 50 מ 56

אשכול: הופיע!-ספר משנת איש חלק ב'-מאות מסמכים ח-ד-ש-י-ם על שיטתו של הרב שטיינמן! להורדה!

 1. הופיע!-ספר משנת איש חלק ב'-מאות מסמכים ח-ד-ש-י-ם על שיטתו של הרב שטיינמן! להורדה!

  מחקר ותיעוד היסטורי-ספר משנת איש חלק ב'-י"ב פרקים עם מאות מסמכים ח-ד-ש-י-ם על שיטתו ודרכו ההשקפתית של הרב הגראי"ל שטיינמן-רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א להורדה
  מעל 700 עמ'
  קישור להורדת הספר החדש, (וכן לחלק א' שיצא לאור לפני שנתיים):

  http://www.jumbomail.co.il/Downloads...622F324F56343D

  [עיקבו כאן אחרי קישורים נוספים שיעלו בהמשך!!]
  משנת איש פרקים בדרכו ההשקפתית של הגראי"ל שטיינמן שליט"א חלק שני טבת תשע''ו
  תיעוד אותנטי רחב ומקיף על דרכו ההשקפתית של הגראי"ל שטיינמן שליט"א עשרות פרשיות ציבוריות, ובו מאות רבות של מסמכים, צילומים וקטעי עיתונות ממכתביו, שיחותיו ומאמריו
  ניתן להשיג את הקונטרס בכתובת דוא"ל 'משנת איש' [email protected] או: [email protected]

  שם: שער הספר החדש משנת איש.JPG
צפיות: 2378
גודל: 78.3 קילובייטשם: תוכן ענינים לספר החדש1.JPG
צפיות: 2361
גודל: 164.2 קילובייטשם: תוכן ענינים לספר החדש2.JPG
צפיות: 2335
גודל: 168.2 קילובייטשם: תוכן ענינים לספר החדש3.JPG
צפיות: 2272
גודל: 119.5 קילובייט

  הקדמה המופיעה בספר:
  "עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר" (משלי כא)
  ופה מדבר בענין הקבלה המסורה מדור דור עד ראש אבן ישראל בעניני המצוות והאמונות והדעות שאם יעיד על דברים אמתיים מקובלים ששמעה אזנו וקבלה מראש הררי קדם, ויקיימו לעד,
  ולפעמים יעיד אדם על דבר שלא שמע, וירצה להנחיל קבלה כוזבת, בין במצוות בין באמונות ודעות, ע"ז אמר עד כזבים יאבד, כי מהשגחת ה' שהאמת יתקיים והשקר כעשן יכלה, ואיש שומע ודבר מה ששמע מפי השמועה הוא לנצח ידבר, ויתקיים קבלתו עדי עד. עכ"ל. [פירוש המלבי"ם משלי כ"א]


  הקדמה

  ראו אנו נותנים לפניכם היום, ספר רב הכמות והאיכות, 'משנת איש' – חלק שני, ובו מאות רבות של עובדות מתועדות, מסמכים, איגרות, קטעי עיתונות, צילומי ספרים, כצורתם וכלשונם, תיעוד היסטורי רחב היקף על הנהגתו ושיטתו ההשקפתית של הרב שטיינמן במגוון רב של תחומים. מסודר בשנים עשר פרקים לפי נושאים. יצויין כי כל החומר שכאן הוא חדש לחלוטין שלא הובא בכרך א'.
  מטרת הספר לשמש כתיקיית מסמכים מתועדים, אלא שהבאנו מעט דברי הסבר וקישור לכל נושא ולכל מסמך.
  לאחר הוצאת הכרך הראשון, בכסלו התשע''ד, קיבלנו עשרות אלפי מיילים, תגובות נלהבות של קוראים, אשר עודדונו להמשיך בהוצאת כרך נוסף.
  כמו כן קיבלנו אלפי מיילים על עובדות נוספות מכלי ראשון על מהלכו שיטתו ודרכו של הרב שטיינמן, אלא שכמעשינו בראשון כך מעשינו בשני - הבאנו רק דברים שיש עליהם תיעוד ממסמכים וניתנים לבירור ולאימות.
  יצויין עוד, כי הגיעו לידינו עשרות(!!) התבטאויות בסתר של רבים מגדולי ראשי הישיבות וגדולי הרבנים, אשר אם הדברים ייחשפו כעת בציבור, תיגרם רעידת אדמה, אלא שכמובן לעת עתה אי אפשר להוציא לציבור את הדברים. (ונציין רק בקצרה, אשר כפי הנראה בחוש, כל הענין של 'רוב מנין ובנין' הוא בעצם מגדל קלפים דמיוני, שבבא היום הוא יקרוס בקול רעש גדול, וד''ל).
  בהיות שהכרך הזה נכתב על ידי מספר עורכים, ייתכנו מעט כפילויות בין הפרקים, אך באופן כללי הקפדנו שהדברים לא יחזרו על עצמם.

  והנה בהיות שנושא הגיוס דורש יריעה בפני עצמה, לא הוזכר כאן כמעט כלל על מהלכו ושיטתו בנושא הגיוס, (ומעט מזעיר הובא בחלק א', כאשר מאז נתגלו עוד ועוד דברים רבים על שיטתו ומהלכו).
  כל הדברים כאן ניתנים לבירור ולאימות בכל אמצעי הבדיקה והחיפוש השונים.

  ביקרא דאורייתא
  צוות מכון ''משנת איש''
  [email protected]
  [email protected]
  נ. ב. נציין כאן ב' נקודות הטעונות תיקון בחלק ראשון:
  א' בשגגה גמורה יצא מתחת ידינו בחלק ראשון רק חלקו של המכתב כנגד אמנת כינרת. ואנו מצרים על כך. (ואמנם הפליאה בכך רק תגדל שבעתיים, שהרי הרב שטיינמן שלח את הרב אב''ש לחתום על אמנת כינרת, הדברים ניתנים לבירור אצלו).
  ב' בנושא החלוקה מכולל חב''ד, נתקן כי אף שעוד כוללים סברו בתחילה לקחת מהחלוקה, אך כשהתברר שזה שייך לחב''ד הם משכו ידם מהענין, והיחיד שנשאר לקחת למרות הכל היה כולל 'עטרת שלמה' בהוראת הרב שטיינמן.

  נביא כאן שוב את ההקדמה לחלק ראשון שיצא לאור בשנת התשע''ד:
  הנה בתקופה האחרונה עלה לדיון ולפולמוס ציבורי ענין הנהגת הדור, ורבים נמצאים במבוכה קשה, זה אומר בכה וזה אומר בכה, וכל אחד מנסה להוכיח את צדקת דרכו. וראינו לרבים וטובים אשר רוצים לברר וללבן סוגיא הזו באופן שקול, באורך רוח וישוב הדעת, מתוך מסמכים ועדויות מהימנות.
  בקונטרס זה אשר אנו מגישים לפניכם היום, משנת איש – פרקים בדרכו ההשקפתית של הגראי"ל שטיינמן, נעשתה עבודת תיעוד מקיפה וייחודית, להביא אל פונדק אחד, לקט נרחב ומקיף על דרכו ההשקפתית של הגראי"ל שטיינמן שליט"א, בענין עשרות רבות של פרשיות ציבוריות שעלו על הפרק בשנים האחרונות, והכל מתוך ליקוט וצילום אותנטי של מאות מסמכים, קונטרסים וקטעי עיתונות, הן ממכתביו הרבים אשר כתב לציבור בשנים האחרונות - מכתבים במגוון תחומים ובפרט על ענין גזירת הגיוס, וכן צילום מעיתון 'יתד נאמן' ועוד אשר הובאו בו מאמרים ושיחות שנאמרו על ידי הגראי"ל שטיינמן בכנסים שונים בשנים האחרונות, וכן צילום מקונטרסים וספרים שיצאו על ידו או על ידי תלמידיו המובהקים. וכל זאת בכדי שיוכל הקורא ללמוד בעצמו את הסוגיא הרחבה הלזאת, מבלי להזדקק לעובדות או סיפורים מפי השמועה. (והנה מלבד כל מאות המסמכים המוגשים לפניכם כאן, ישנם תחת ידינו עוד מאות רבות של עובדות מאומתות בדרישה ובחקירה ומכלי ראשון, על משנתו ההשקפתית של הגראי"ל בעוד תחומים רבים, אך כאן בקונטרס זה הקפדנו להביא רק דברים שיש עליהם תיעוד ממסמכים).
  קונטרס זה אינו מהדברים הניתנים לקריאה בהעברה בעלמא, כל התועלת שבדברים הינה בלימוד הדברים במתינות ובעיון הדק היטב, שלב אחרי שלב. הקונטרס מחולק לשערים שונים כפי שיראה המעיין בתוכן הענינים, ובסופו הובא אחרית דבר.
  מתחילה לא עלה על דעתנו להפיץ קונטרס זה ברבים, אלא נדפס במספר עותקים ונשלח לכמה רבנים וראשי ישיבות, אך חזקו עלינו דבריהם שתהיה תועלת גדולה לציבור כולו בהפצת הדברים.
  נקוה אל ד' יתברך שקונטרס זה יביא תועלת לציבור הגדול הצמא לשמוע וללבן את הדברים, וידוע מה שכתב מרן החזון אי"ש זי"ע באגרותיו ח"ב סי' קל"ג: "כי ראוי להמחזיקים בתורת ה' לדעת את גדוליה באופים האמיתי, ואם הותר לדבר לשה"ר על אומן באומנותו להאיש הדורש עליו לצורך – על מי שתורתו אומנותו לא כל שכן שמותר להודיע להמחזיקים בתורה וצריכים לדעת, כי הידיעה של חכמי הדור ליבם ומידתם הן הן גופי תורה וכו", ע"כ.
  "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והמשכילים יבינו".
  ביקרא דאורייתא
  מכון 'משנת איש'  תוכן:
  פרק א' - ליקוטי פנינים מגליון פרי חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10

  פרק ב' - הנהגות והתבטאויות זרות ומשונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
  אינו מספיד את גדולי הדור וכשמספיד אומר דברי שבח קטנטנים, המסע לוילנא באמצע זמן אלול בהוראתו, מכתבו על נישואין בגיל צעיר, פרשיית דבריו בנושא האמונה בביאת המשיח, שיחתו שכיום לא שייך תשובה שלימה, עלון שותפים לתורה נגד הקנאות של פינחס, מעמד החינוך בלא שמוזכר 'תורה', דברי לעג על דברי רש''י בבא מציעא, בעצרת על בבא אלעזר מדבר רק על בין אדם לחבירו, הגזענות נגד ספרדים, אין לזרוק תלמידות שסרחו, שיחה על אלישע בין אבויה תוך חוסר דיוק נורא, דברי לעג על פירוש הפסוקים באתונו דבלעם, השוואה בין הלויית הגרי''ש לגר''ע יוסף, שמח שלא שמע שיעורים מהרב מבריסק, שאלה מגוחכת באילת השחר יבמות כ''ו, הוכחה מגוכחת שבין אדם לחבירו עדיף, שלא להעיר את האבא לקריאת שמע כי בטח לא יכוין, במסיבת חנוכה לאברכים מדבר רק דברי ברכה שלא יצטרכו לבריות, דבריו על שיטת החזון איש והרב מבריסק שאינה נוהגת כיום, מברכים עליו 'ברוך שחלק' ואינו מגיב כלום, הנידון על הליכה לבריכה בקיץ תשע''ה, הוראה שלו לרב דיאמנט להוציא ילד שגר אצל אימו החרדית ולהעבירו לאביו החילוני אף שיגדל חילוני, ארץ ישראל אינה מוגדרת כארץ קדושה, מורה לבחור לא לספר לראש הישיבה שיש לו חבר חדר עם אינטרנט, בתקופת תשמ''ט היה היחיד מבין חברי המועצת שלא נשא שיחה בענין, מתפאר שכנס 'לב לאחים' שבראשותו זה 'הכנסיה הגדולה', מורה לראש ישיבה שהבחור יכול ליסוע לאומן למרות דעתו של ראש הישיבה שזה מזיק,

  פרק ג' - דברים משונים בדרך ההנהגה הציבורית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  אינו מוכן שיקימו בית ספר יותר פרום מבית יעקב, נותן הכשר לאתר שידוכים באינטרנט, ההתנצלות המגוכחת על הדרת נשים, שוטרים חרדים בסיום מסכת אצלו בחורף תשע''ד, מתיר לש''ס להיכנס להסתדרות הציונית, מתיר לאמנון יצחק להקים מפלגה ולגרום מחלוקת שלא תתאחה, אריה דרעי מעיד שגם בתקופת המלחמה נגדו היה לו בית פתוח אצל הרב שטיינמן, עוד על פרשיית אירגון 'בתיה' והמיפגשים עם מזרחניקיות ומסע לפולין עם תנועות נוער חילוניות, הרב שטיינמן בתחילה עבד כיהלומן בפתח תקוה, מורה לדגל התורה שלא לשמוע לדין תורה בקרית ספר, בספר השקפתינו על המאבקים הציבוריים אינו מוזכר, מקבל לביתו בני מכינה קדם צבאית, מכניס את סורוצקין מלב לאחים למפלגה ומערב קירוב בפוליטיקה, פרשיית ההיתר לימוד תואר שני בסמינרים ודרכי הרמיה,

  פרק ד' - מערכות שונות למען האידישקייט שלא עזר ואף מנע אחרים מלפעול . . . . . . . . . . 172
  תיעוד רחב על היחס הקריר ביותר לנושא האינטרנט, מכתב נגד אקדמיות בתשס''ב ללא חתימתו, עוד מכתבים בנושאים שונים ביהדות ללא חתימתו, מתנגד לספרי יוחסין, מפריע ליתד כל השנים לכתוב על עניני המיצ''ב ושאר נושאים חשובים, מפסיק את פעילות הועד לבתי מלון שהקים הגרי''ש אלישיב, אומר לרב מצגר ש''לא להילחם נגד הרפורמים כי יש לשמור הכוחות לנושא הגיוס'', לא מתערב בפרשת הקניון בבני ברק, מונע את ההפגנה נגד גיורי הצבא, אירגון בהכוונתו מקיים מיפגשי הידברות בין בחורים בני 20 לבין בני המכינות הצבאיות, מתנגד למושג ועדת קבלה לבתי ספר,

  פרק ה' - מבחר פנינים מאילת השחר על התורה – בראשית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
  התבטאויות נוראיות ביחס לאבות הקדושים, שאלות שמוזכרות כבר בגמרא, שאלות פרקטיות ומוזרות,

  פרק ו' - הטרור והרדיפות האכזריות כנגד אלו שלא הולכים בשיטתו . . . . . . . . . . . . . . . . 242 תיאור מקיף על הרדיפות בכל תחומי החיים, התבטאויות נגד אנשי ''עץ'' שלא נשמעו ממנו מעולם על שום דבר אחר, אין לסמוך על מוצי''ם שלהם ואף לא על הנייטרלים, אומר על נתי גרוסמן בשנת התשנ''ט שהוא 'רשע ארור ימח שמו וזכרו', המכתב החריף ביותר שכתב אי פעם – נגד עיתון הפלס, מוכן להפסיד קולות ליהדות התורה ולא מסכים להצעת ויז'ניץ לתת מקומם ל''עץ'', מדיח חזנים ובעלי תפילות, מדיח רבנים מקביעותם, מורה שהם פסולים לעדות, אנשיו מבטלים עצרת תפילה גד הגיוס, מבטל השתתפותו ושל עוד רבנים בכנס דגל ירושלים בגלל שהגר''ש מגיע, מורה ל'לב לאחים' לא להזמין את הגר''ש, הטרור העיקבי נגד הפלס, ''עד השמדם'', מתוך הדרשות של הגרש''א לוין והגרי''י קלמנוביץ על המצב, תקיפת הגר''א דויטש והשתיקה הרועמת, השמטת חתימתו של הגר''ש, תקיפת נציג בקרית ספר כשרבני אורחות תורה כותבים לעזור לו בהוצאות המשפט, יתד נאמן כותב שאין בכלל רדיפות, זעקת גדולי התורה בארה''ב ותגובת מוטק'ה בלוי, מכתבי עוד רבנים בענין, דברי האלמנות והגיחוך של יתד, זריקת הר''מ בדברי מרדכי, באור ישראל זורקים בחור שלא מתייצב תוך ניבול פה מחפיר, דברי חירוף מאישים נוספים, מוציאים ספרי תורה מבתי כנסת של אנשי ''עץ'', הועד למען כבוד רבותינו ותמיכה של הרב שטיינמן, זריקת האברכים מהכוללים, איום על הגר''ב רימר לפטרו אם לא יתערב, ההצקות בחיידרים, זריקת מלמדים, מכתבו בנושא ישיבת פוניבז' לאחר שנים שלא התערב, מחאת הגר''ש על כבודו של הרב שטיינמן כנגד דברי מחאה שפורסמו במיילים תמוז תשע''ב, הרב אייכנשטיין שמלחמה על הגיוס מולידה מידות רעות, ההחלטה לתמוך בליאון לראשות עיריית י-ם רק ברגע האחרון,

  פרק ז' – הנסיון לסגירת ישיבת 'חדרה' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
  השתלשלות הדברים מתחילה ועד סוף, ההוראה לעזוב את הישיבה שלא יתקלקלו, זעקת הרבנים נגד החברת ישיבה, רמ''ה הירש מאבד את הנהגת הדור הבא בעקבות אי התערבותו, סקירה קצרצרה על הנעשה בישיבות אחרות - שם לא מתקלקלים, פרשיית ישיבת יסודות בסתירה לכל המהלך של הרב שטיינמן בנושא חדרה,

  פרק ח' - אשר ריחקת קירבתי - היחס האוהד לחרדים החדשים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
  האג'נדות של עיתון משפחה, הקירבה לאנשי הרב שטיינמן, מורגנשטרן רבינוביץ ואסטרייכר מעידים פה אחד על הקירבה שלהם לרב שטיינמן ולדגל התורה, גפני ואשר בעד החרדים החדשים, דגל מקימה בית ספר חורב לחרדים החדשים בבני ברק, דובר החצר בני רבינוביץ', ועיסוקיו השונים, זליג אורלנסקי בביקור אצל החיילם בצוק איתן, מאמרים מהעבר נגד החרדים החדשים בהוראת הגרי''ש אלישיב,

  פרק ט' - היחס האוהד לתנועת חב''ד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
  כתבה אוהדת לרב אשכנזי ביתד נאמן, גפני ואשר הולכים לנחם, אשר אומר שחב''ד הם חלק מאגודת ישראל, תיאורים מגדולי ישראל נגד תנועת חב''ד, היחס האוהד של הרב שטיינמן חב''ד ומכתביו למענם ולא חותם נגדם, חב''ד אוהדים את הרב שטיינמן, היחס של הרבנים המקורבים לרב שטיינמן לחב''ד, ביקור רב''מ אזרחי בכפר חב''ד למסירת שיעור, הביקור בבית חב''ד בליטא עם ר''ד כהן, ר''א פוסטבסקי בי''ט כסלו בחב''ד, כמה תיאורים על מצבם של חב''ד כיום,
  פרק י' - התמיכה ברשת תכלס' המחללת שבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
  'שפע שוק' והחרם נגדה לפני מס' שנים, תכלס' ומגה זה אותו דבר, יתד נאמן מפרסם את תכלס, מודעה ברשת על אישור הרב שטיינמן, החסידים נגד תכלס', החרם על ברכל - הפוליטיקה יותר חמורה מהשבת,

  פרק י''א - יקיר התקשורת החילונית – מאמרים בתקשורת ומכוני מחקר על דרכו הליברלית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .612

  פרק י''ב - שונות: דרכי הרמיה כל העת, השתלטויות כדרך חיים, המשיחיות שעשו ממנו תלמידיו, עוד התבטאויות עליו מגדולי ישראל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
  על הנח''ל החרדי והמכתב השקרי לרבי דן סגל, מורה לדגל להילחם עד הסוף נגד ההקצאות לחסידים, מעיד על עצמו שאינו מגלה את כל דיעותיו כי העסקים יחליפו אותו, הסתירה בנושא חשיבות המוסר בכוללים, אנשי הרב שטינמן מנסים להתחזות לקנאים, הסתירה בנושא השינוי בחיידרים, בעבר לא אחז מ'דבר אחד לדור' בתמיכתו ברב שמחה קסלר נגד דעת הרב שך, ההשתלטות על ועד הישיבות, ההשתלטות על דגל התורה, ההשתלטות על שארית ישראל, ההשתלטות על סמינר 'מאיר', עוד על ההשתלטות ביתד נאמן, המשיחיות שעשו ממנו תלמידיו ומקורביו, עוד התבטאויות נגדו מגדולי ישראל,

 2. #2
  נודניק אורח

  מישהו יכול בבקשה לעשות עוד קישורים שיישמרו לעוד הרבה זמן?

  מישהו יכול בבקשה לעשות עוד קישורים שיישמרו לעוד הרבה זמן? ולהעלות כאן
  כעת הקישור זה בג'מבו מייל ויימחק עוד איזה זמן, מי יודע לעשות קישורים לספר החדש (כולל חלק א') שיישמרו כל העת? תודה מראש!!

 3. #3
  מיושן אורח

  מי הספיק לעבור?

  מי הספיק לעבור? יש כאן חומר שלא היה ידוע עד כה??

 4. #4
  חיים מירושלים אורח
  ציטוט מיושן אמר: צפיה בהודעה
  מי הספיק לעבור? יש כאן חומר שלא היה ידוע עד כה??
  ריפרפתי. יש שם ריבוי חומר משתי קצוות - הרדיפות של הרב שטיינמן נגד בני התורה, לעומת חיבוק חם שהוא מעניק לחרדקים, קרירות בכל נושא של אידישקייט וגילוי פנים בתורה .

  לאחר שקראתי נשארתי בתחושה מאוד קשה של חור שחור ונסתר ששמו ... ... שאיש אינו יודע את פשרו

  הדבר הזה זה תעלומה אחת גדולה: מה מטרותיו האמיתיות ומהי משימת חייו.

  מפחיד.

 5. #5
  לולו אורח
  ציטוט חיים מירושלים אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט מיושן אמר: צפיה בהודעה
  מי הספיק לעבור? יש כאן חומר שלא היה ידוע עד כה??
  ריפרפתי. יש שם ריבוי חומר משתי קצוות - הרדיפות של הרב שטיינמן נגד בני התורה, לעומת חיבוק חם שהוא מעניק לחרדקים, קרירות בכל נושא של אידישקייט וגילוי פנים בתורה .

  לאחר שקראתי נשארתי בתחושה מאוד קשה של חור שחור ונסתר ששמו ... ... שאיש אינו יודע את פשרו

  הדבר הזה זה תעלומה אחת גדולה: מה מטרותיו האמיתיות ומהי משימת חייו.

  מפחיד.
  יש שם איזה ווארט בכתב ידו (!!) איזה חקירה על מי שלא התפלל בימים שאומרים טל ומטר. אני אומר לכם: דבר כזה עוד לא ראיתם מימיכם! ילד בכיתה ח' לא מסוגל להוציא דבר כזה מתחת ידו!

  מי שיכול להעלות וכו'

 6. #6
  על הסלע הך הך אורח

  חבל שאנו נגררים אחריהם

  עדיף להשאר כנעלבין ואינם עולבין, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ובוודאי לא להכנס לחשש ביזוי ת"ח

  וכפי שמרן הגר"ש משמש לנו כדוגמא כששותק משך שנים ואינו משיב לחירופיהם וגידופיהם

  מעניין איזה גורמים קיצוניים עומדים מאחורי פרסומים אלו

 7. #7
  בני אורח

  כשהם יפסיקו להשמיץ אותנו אנו נפסיק גם כן, אז בבקשה להפסיק עם יפיפיות הנפש

  כשהם יפסיקו להשמיץ אותנו אנו נפסיק גם כן, אז בבקשה להפסיק עם יפיפיות הנפש

 8. #8
  רמי אורח

  אומרים שעומד לצאת תגובה של השויינאים, מעניין מה יש כבר להגיב?

  אומרים שעומד לצאת תגובה של השויינאים, מעניין מה יש כבר להגיב?

 9. #9
  טפשים אורח

  אני אישית הייתי מעורב ב 2 סיפורים.

  וכל הנכתב בחוברת ההזויה הזאת, כל כולו שקר, כמובן שהספר יביא לי הוכחות מ nrg...

  אבל אני נהנה מלקרוא את זה, כי אם יש לכם כמה שפויים במחנה, אז ברור לי שהם מבינים שאתם משוגעים,
  הרי ברור שאם ר' שמואל היה רואה את זה הוא היה סוגר את הפלס, רק מלראות לאיפה התדרדרתם,

  אבל תמשיכו להאמין למה שכתוב, תמשיכו להשמיץ בכל דרך, הוכח שזה רק פועל לטובתינו.

  אני לא יכול לאחל בהצלחה על דברים שאני אוחז שישלחו יהודים לגיהנום ולא יצאו משם, אז תעשו מה שאתם חושבים.

 10. ציטוט טפשים אמר: צפיה בהודעה
  וכל הנכתב בחוברת ההזויה הזאת, כל כולו שקר,
  כל הציטוטים מפרי חיים, וכל הצילומים מאילת השחר, לא היו ולא נבראו, ואפי' משלים לא היו???


  ולא הבנתי את ההוכחה מזה שהיית מעורב בשני סיפורים.

 11. #11
  סיני שביט אורח
  ציטוט טפשים אמר: צפיה בהודעה
  וכל הנכתב בחוברת ההזויה הזאת, כל כולו שקר
  אולי תחכים את קוראי ה'משנת' ותלמד אותם מה שקר בדיוק

  הפירוש שיצחק אבינו אהב תענוגי אוכל כי היה לפני מתן תורה זה שקר?
  הציטוט מהגמרא שיש מי שסובר אין משיח לישראל הוא שקר?
  ההתלהבות שלו מספר שיצא אודותיו ומספר בשבחו הגדול זה שקר?
  המלחמה שלו כנגד מי שחולק עמו זה שקר?
  המשפט שלו על פעילי הדרת נשים שרק חלקם מתכוונים לרעה, זה שקר?
  הציטוט מדבריו שארץ ישראל אינה קדושה זה שקר?

  זה רק ממה שהספקתי לראות בחלק הראשון

  במקום להפריח סיסמאות תתמודד עם הטענות

 12. #12
  איוםונורא אורח

  מי מרים פרויקט דחוף?

  להוציא את כל הדברים הבומבסטיים בחוברת קטנה ולהדפיס אותה בכמויות.

 13. #13
  דרכי אי"ש אורח

  ידיעות נכבדות בענין חוק הגיוס החדש משנת תשנ"ט בעת הקמת נחל חרדי

  =============================
  קיצור דרך לדרכי אי"ש ס"ח קונטרסים
  קיצור דרך לדרכי אי"ש ס"ח קונרטסים חלק א גליון א- נ
  https://drive.google.com/file/d/0B1o...ew?usp=sharing


  חלק ב גליון נ"א- ס"ח
  https://drive.google.com/file/d/0B1o...ew?usp=sharing


  ================================================== =============


  קיצור דרך למשנת אי"ש
  משנת איש חלק א'
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing

  משנת איש חלק ב'
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing
  משנת איש חלק ג'
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing  ================================================== ================
  קיצור דרך למלמחות ה'

  ספר מלחמות ה'
  ספר מלחמות ה' חלק א מה' חלקים מהדורה מתוקנת
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...1FWOWs/edit?us
  p=sharing
  ספר מלחמות ה' חלק ב מהדורה מתוקנת
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...it?usp=sharing
  ספר מלחמות ה' חלק ג מהדורה מתוקנת
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...it?usp=sharing


  ספר מלחמות ה' חלק ד מהדורה מתוקנת
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing


  ספר מלחמות ה' חלק ה מהדורה מתוקנת

  https://drive.google.com/file/d/0B6A...it?usp=sharing

 14. #14
  שטיימניסט שפוי אורח

  מצחיק שלי

  [QUOTE=טפשים;6248]

  וכל הנכתב בחוברת ההזויה הזאת, כל כולו שקר, כמובן שהספר יביא לי הוכחות מ nrg...  אני אישית הייתי מעורב ב4 סיפורים והכל אמת לאמיתה, ואחר כך עוד יביאו לי ציטוטים מפרי חיים

 15. #15
  רובינזון אורח

  בקשה מהכותב דרכי אי''ש

  אתה יכול לעשות גם קישור קבוע למשנת איש חלק ב' ולהביא אותו כאן?
  הקישור שעד עתה הובא כאן לחלק ב' זה תקף רק לעוד מספר ימים כי זה בג'מבו מייל

  תודה רבה

 16. #16
  דלת אורח

  מתי ייצא כרך שלישי?

  מתי ייצא כרך שלישי?
  או שכעת שכולם רואים את מצבו הרפואי של הרב כבר אין צורך?

 17. #17
  תירגע אורח

  תירגעו מחבלים חביבים

  תירגעו מחבלים חביבים, לכו למעמד הקריעה

 18. #18
  שמן זית אורח
  ציטוט תירגע אמר: צפיה בהודעה
  תירגעו מחבלים חביבים, לכו למעמד הקריעה
  בוא נעשה הסכם: אתם הולכים למעמד ברכת שעשה ניסים.. אופפ .. אשר יצר, ואנחנו למעמד הקריעה.
  אגב, אני מקווה מאוד בשבילכם שזה באמת היה שם ברכת 'אשר יצר'. כי ציפור קטנה לחשה לי שהוא בירך 'ברוך שחלק'.

 19. #19
  חושבני אורח

  מתי הם יוציאו תשובה והסבר על שיטת הרב שטינמן ? הם גם יחכו שנה וחצי כמו יוסי קורלנסקי?

  מתי הם יוציאו תשובה והסבר על שיטת הרב שטיינמן ?

  הם גם יחכו שנה וחצי כמו יוסי קורלנסקי?

 20. #20
  המקשר אורח

  קבלו קישור נוסף לכל חלקי ספר משנת איש על הרב שטיינמן להורדה ועוד חוברת הקשורות בענין

  קבלו קישור נוסף לכל חלקי ספר משנת איש על הרב שטיינמן להורדה ועוד חוברת הקשורות בענין

  קישור באתר upfree

  משנת איש חלק ב' תוכן ענינים ופרקים א – ד
  http://upfree.net/file/618307846.html

  משנת איש חלק ב' תוכן ענינים ופרקים ה – ו
  http://upfree.net/file/770025843.html

  משנת איש חלק ב' תוכן ענינים ופרקים ז - ח
  http://upfree.net/file/178102568.html

  משנת איש חלק ב' תוכן ענינים ופרקים ט – י
  http://upfree.net/file/490872169.html

  משנת איש חלק ב' תוכן ענינים ופרקים יא – יב
  http://upfree.net/file/340306620.html

  משנת איש חלק א' שיו''ל לפני שנתיים פרקים א - ה
  http://www.upf.co.il/file/645329896.html

  משנת איש חלק א' שיו''ל לפני שנתיים פרקים ו – י''א
  http://www.upf.co.il/file/77582816.html

  משנת איש חלק א' שיו''ל לפני שנתיים פרקים י''ב – י''ז
  http://www.upf.co.il/file/495130663.html

  חוברת אוייבי איש אנשי ביתו – מסמכים על אנשי החצר של הגר''ח קנייבסקי-הרב חיים קניבסקי
  http://www.upf.co.il/file/192507138.html

  חוברת שארית ישראל יעשו עוולה - מסמכים על ההשתלטות על הכשרות שארית ישראל
  http://www.upf.co.il/file/552072300.html

 21. #21
  רמילוי אורח

  מה רע בקישור הקודם? הוא עובד מצויין

  מה רע בקישור הקודם? הוא עובד מצויין

 22. #22
  מוישהלה אורח

  קישורים נוספים מאתר שרת כשר

  קישורים נוספים מאתר שרת כשר

  קישורים נוספים:
  משנת איש חלק שני תוכן ענינים ופרקים א – ד: http://xn--gebzbbce.co.il/19zG

  משנת איש חלק שני פרקים ה – ו: http://xn--gebzbbce.co.il/19zH

  משנת איש חלק שני פרקים ז – ח: http://xn--gebzbbce.co.il/19zI

  משנת איש חלק שני פרקים ט – י: http://xn--gebzbbce.co.il/19zJ

  משנת איש חלק שני פרקים י"א – י"ב: http://xn--gebzbbce.co.il/19zK

  משנת איש ח"א פרקים א – ה: http://xn--gebzbbce.co.il/19zL

  משנת איש ח"א פרקים ו – י"א: http://xn--gebzbbce.co.il/19zM

  משנת איש ח"א פרקים י"ב - י"ז: http://xn--gebzbbce.co.il/19zN

  שארית ישראל יעשו עוולה-על כשרות שארית ישראל: http://xn--gebzbbce.co.il/19zP

  אויבי איש אנשי ביתו- על אנשי החצר בבית הגר''ח קנייבסקי: http://xn--gebzbbce.co.il/19zO

 23. #23
  רציני אורח

  אפשר אולי עוד קישור?

  אפשר אולי עוד קישור?

 24. #24
  מי זה אורח

  מי המטורף ששלח את זה דרך ננייעס מייל והטעה אותם, הם שלחו הודעה שזה היה בטעות

  מי המטורף ששלח את זה דרך נייעס מייל והטעה אותם, הם שלחו הודעה שזה היה בטעות

 25. #25
  רציני אורח

  מי זה נייעס מייל אפשר הסבר בבקשה?

  מי זה נייעס מייל אפשר הסבר בבקשה?

 26. #26
  פלוני אורח

  זה אני

  ציטוט מי זה אמר: צפיה בהודעה
  מי המטורף ששלח את זה דרך נייעס מייל והטעה אותם, הם שלחו הודעה שזה היה בטעות

 27. #27
  טאטע אורח

  מה זה נייעס מייל?

  מה זה נייעס מייל?
  נא להסביר למנותק שכמוני

 28. #28
  מייבין אורח

  זה כתובת מייל ששולחת לאנשים מידע קצר ועידכונים והם שלחו בטעות על משנת איש ומיד התנצלו

  זה כתובת מייל ששולחת לאנשים מידע קצר ועידכונים והם שלחו בטעות על משנת איש ומיד התנצלו

 29. #29
  שועל אורח

  עמד לצאת ספר תגובה והצדיקו את הצדיק ואז נראה מה יהיו חלומותיכם מחבלים חביבים...

  עמד לצאת ספר תגובה 'והצדיקו את הצדיק' ואז נראה מה יהיו חלומותיכם מחבלים חביבים...

 30. #30
  רציני אורח

  קישורים נוספים למשנת איש גם למי שיש חסימה

  קישורים נוספים למשנת איש גם למי שיש חסימה:


  קיצור דרך למשנת אי"ש חלק ב'
  משנת איש חלק ב' מחולק לה' [חלק א'] תוכן הענינים
  https://drive.google.com/file/d/0B2d...ew?usp=sharing

  משנת איש חלק ב' מחולק לה' [חלק ב'] פרקים א-ד
  https://drive.google.com/file/d/0B2d...ew?usp=sharing

  משנת איש חלק ב' מחולק לה' [חלק ג'] פרקים ה-ו
  https://drive.google.com/file/d/0B2d...ew?usp=sharing

  משנת איש חלק ב' מחולק לה' [חלק ד'] פרקים ז-ח פרק ט' חלק א'
  https://drive.google.com/file/d/0B2d...ew?usp=sharing

  משנת איש חלק ב' מחולק לה' [חלק ה'] פרקים פרק ט' חלק ב' פרקים י-יב

  https://drive.google.com/file/d/0B2d...ew?usp=sharing

  = = = = = = = = =
  משנת איש מחלק א - על גיוס 27 מעגא

  https://drive.google.com/file/d/0B2d...ew?usp=sharing
  = = = = = = = =
  אויבי איש אנשי ביתו
  https://drive.google.com/file/d/0B2d...ew?usp=sharing
  קיצור דרך למשנת אי"ש חלק א'
  משנת איש חלק א'
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing

  משנת איש חלק ב'
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing
  משנת איש חלק ג'
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing

 31. ציטוט שועל אמר: צפיה בהודעה
  עמד לצאת ספר תגובה והצדיקו את הצדיק ואז נראה מה יהיו חלומותיכם מחבלים חביבים...
  עמד לצאת ספר תגובה 'והצדיקו את הצדיק' ואז נראה מה יהיו חלומותיכם מחבלים חביבים...
  כנראה שהחומר לתגובה היה 'והרשיעו את הרשע' ולכך התגובה מתמהמהת ארבע חודשים.
  נערך לאחרונה על ידי האמת; 28-04-16 בשעה 04:02.

 32. #32
  ליצן אורח

  אין לשויינאים תגובה ולכן הם מתמהמהים

  אין לשויינאים תגובה ולכן הם מתמהמהים

 33. #33
  דרכי אי"ש אורח

  יצור דרך למשנת אי"ש ב' חלקים השלם

  קיצור דרך למשנת אי"ש ב' חלקים השלם

  קונטרס משנת אי"ש חלק א'השלם

  https://drive.google.com/file/d/0B3s...R3YXFTRU0/view

  קונטרס משנת אי"ש חלק ב'השלם

  https://drive.google.com/file/d/0B3s...ZFY2hTams/view  קיצור דרך לחרדים לשמד גליון ז'
  https://drive.google.com/file/d/0Bz-...ew?usp=sharing
  =
  קיצור דרך לדרכי אי"ש ס"ח קונטרסים
  קיצור דרך לדרכי אי"ש ס"ח קונרטסים חלק א גליון א- נ
  https://drive.google.com/file/d/0B1o...ew?usp=sharing


  חלק ב גליון נ"א- ס"ח
  https://drive.google.com/file/d/0B1o...ew?usp=sharing


  =

 34. #34
  איש יהודי אורח

  קיצור דרך לקו' חרדים לשמד לא עובד

  קיצור דרך לקו' חרדים לשמד לא עובד

 35. #35
  דרכי אי''ש אורח

  קיצור דרך לחרדים לשמד גליון 7

  קיצור דרך לחרדים לשמד גליון 7

  https://drive.google.com/open?id=0B3...HlKSzdqdzJGckU

 36. קיצורי דרך נוספים, למי שלא עובד לו הקישורים הקודמים:
  ספר משנת איש על הרב שטיינמן להורדה

  חלק א' שיו''ל חורף תשע''ד וחלק ב' שיו''ל חורף תשע''ו


  - הכל יחד מעל אלף עמודים עם מסמכים אותנטיים על דרכו ההשקפתית של הגראי"ל שטיינמן  חלק א'

  https://drive.google.com/file/d/0B3s...R3YXFTRU0/view

  חלק ב'

  https://drive.google.com/file/d/0B3s...ZFY2hTams/view

 37. #37
  המפרסם אורח

  מי יודע

  מישהו יודע היכן ניתן לפרסם חומרים חדשים נגד הרב שטיינמן?

 38. #38
  אפושטע ייד אורח

  מוחה מחאה נמרצת

  ציטוט לולו אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט חיים מירושלים אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט מיושן אמר: צפיה בהודעה
  מי הספיק לעבור? יש כאן חומר שלא היה ידוע עד כה??
  ריפרפתי. יש שם ריבוי חומר משתי קצוות - הרדיפות של הרב שטיינמן נגד בני התורה, לעומת חיבוק חם שהוא מעניק לחרדקים, קרירות בכל נושא של אידישקייט וגילוי פנים בתורה .

  לאחר שקראתי נשארתי בתחושה מאוד קשה של חור שחור ונסתר ששמו ... ... שאיש אינו יודע את פשרו

  הדבר הזה זה תעלומה אחת גדולה: מה מטרותיו האמיתיות ומהי משימת חייו.

  מפחיד.
  יש שם איזה ווארט בכתב ידו (!!) איזה חקירה על מי שלא התפלל בימים שאומרים טל ומטר. אני אומר לכם: דבר כזה עוד לא ראיתם מימיכם! ילד בכיתה ח' לא מסוגל להוציא דבר כזה מתחת ידו!

  מי שיכול להעלות וכו'
  על שכמותך נאמר "אינו רואה פני גיהנם" אפילו שם אתה דחוי

 39. #39
  אפושטע ייד אורח

  מוחה מחאה נמרצת

  ציטוט חיים מירושלים אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט מיושן אמר: צפיה בהודעה
  מי הספיק לעבור? יש כאן חומר שלא היה ידוע עד כה??
  ריפרפתי. יש שם ריבוי חומר משתי קצוות - הרדיפות של הרב שטיינמן נגד בני התורה, לעומת חיבוק חם שהוא מעניק לחרדקים, קרירות בכל נושא של אידישקייט וגילוי פנים בתורה .

  לאחר שקראתי נשארתי בתחושה מאוד קשה של חור שחור ונסתר ששמו ... ... שאיש אינו יודע את פשרו

  הדבר הזה זה תעלומה אחת גדולה: מה מטרותיו האמיתיות ומהי משימת חייו.

  מפחיד.
  ספר לי בעוד שנים על בריאות ילדיך מצב משפחתך ...
  נחש... עקרב...
  אתה אדם בזוי ושסוי . ילד קטן המשחק באש . רחמנות על הוריך ומשפחתך ...

 40. קבלו קישורים לחוברות וספרים נוספים:

  קישור לקונטרס "שארית ישראל יעשו עוולה" - 60 עמו' - חשיפה מטלטלת של המסמכים והפרוטוקולים שמאחרי ההשתלטות על מערכת הכשרות "שארית ישראל" בדרכי מרמה ושקר

  https://drive.google.com/file/d/0B6y...ew?usp=sharing


  קישור לקונטרס "אוייבי איש אנשי ביתו" - 129 עמו' – סקירה מקיפה על אנשי דמים ומרמה הנמצאים בחצירו של מרן הגר''ח קניבסקי שליט"א בצירוף עשרות מסמכים, מכתבים וקטעי עיתונות

  https://drive.google.com/file/d/0B6y...ew?usp=sharing


  קישור לספר "למה פרצת גדריה" – 356 עמ' על פריצת הגדירות ע''י יתד נאמן בשנים האחרונות:

  https://drive.google.com/file/d/0B1Q...ew?usp=sharing

 41. קבלו קישור להורדה - ארכיון ענק בנושא גזירת הגיוס, אלף קבצים -מסמכים-נתונים-הסרטות-הסברה-חוברות-

  מסודרים בשבע עשרה תיקיות לפי נושאים:

  התנהגות חברי הכנסת של דגל התורה ויהדות התורה לגזירת הגיוס, הפגנות הפלג הירושלמי, ההתייצבות לשכת הגיוס,

  גדודים חדשים בצבא לחרדים, פיתויים וציידים של הצבא, תיקון חוק הגיוס, מסמכים רשמיים בנושא החוק, ועוד ועוד

  קישור בגוגל דרייב,

  https://drive.google.com/drive/folde...kU?usp=sharing

  (ניתן להוריד תקייה תיקייה, ע''י שעומדים עם הסמן על התיקייה ולוחצים לחצן ימני, ולוחצים על הורד)

 42. נרדפים!!!

 43. #43
  לגבי המשיח אורח
  ציטוט סיני שביט אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט טפשים אמר: צפיה בהודעה
  וכל הנכתב בחוברת ההזויה הזאת, כל כולו שקר
  אולי תחכים את קוראי ה'משנת' ותלמד אותם מה שקר בדיוק

  הפירוש שיצחק אבינו אהב תענוגי אוכל כי היה לפני מתן תורה זה שקר?
  הציטוט מהגמרא שיש מי שסובר אין משיח לישראל הוא שקר?
  ההתלהבות שלו מספר שיצא אודותיו ומספר בשבחו הגדול זה שקר?
  המלחמה שלו כנגד מי שחולק עמו זה שקר?
  המשפט שלו על פעילי הדרת נשים שרק חלקם מתכוונים לרעה, זה שקר?
  הציטוט מדבריו שארץ ישראל אינה קדושה זה שקר?

  זה רק ממה שהספקתי לראות בחלק הראשון

  במקום להפריח סיסמאות תתמודד עם הטענות
  לגבי המשיח אכן יש אמורא כזה. עיין סנהדרין פרק חלק. (וסליחה שאני מבלבל אותך עם עובדות)

 44. לרגל מצבו הקשה של מרן נשיא דורינו יש ללמוד לרפואתו את דבריו הקדושים המובאים בספר משנת איש,

 45. #45
  רבינוביץ אורח
  עומד לצאת חלק שלישי? אולי לקראת יומולדת מאה וארבע?

 46. #46
  איכפתניק אורח
  קישור חדש לספר למה פרצת גדריה על יתד נאמן 350 עמ'
  בהיות שהקישור הקודם שהובא כאן לא עובד

  https://drive.google.com/file/d/0B6y...ew?usp=sharing

 47. קישור חדש מעודכן ופעיל לחוברת שארית ישראל יעשו עוולה:
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing

  קישור חדש מעודכן ופעיל לחוברת אויבי איש אנשי ביתו על חצר הגר"ח קנייבסקי:
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing

 48. קישור חדש מעודכן ופעיל לחוברת למה פרצת גדריה על יתד נאמן:
  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing

 49. קיבלתי במייל קישור חדש ומעודכן למשנת איש על הרב שטיינמן אייר תשע''ז

  חלק א':

  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing

  חלק ב':

  https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing


  כמן כן בא במייל:
  'ארכיון הגיוס', שהיכה גלים עצומים בכל רחבי היהדות החרדית,
  כעת במהדורה מחודשת ומשודרגת!!!
  ארכיון הגיוס החדש והמשודרג - מעל אלף ושלוש מאות קבצים בנושא המערכה על גזירת הגיוס -אייר התשע"ז
  - מסמכים-נתונים-הסרטות-הסברה-חוברות -
  בעשרים תיקיות מסודרות לפי נושאים
  חוברות ומאמרי הסברה מקיפים ונחוצים / מסמכים רשמיים בנושא הגיוס / מטרת החוק-שילוב החרדים בישראליות / השלטונות אומרים שתיקון חוק הגיוס יגביר הגיוס / השלטונות אומרים שע''י השקט הגיוס יגבר / ציידים וגייסים / תעמולה ופירסומות מטעם הצבא לעידוד הגיוס / נתוני הגיוס בעליה / גדודים חדשים שנוספים כל העת / מצב הדת בצבא בגדודים החרדיים / הרחוב החרדי משתף פעולה / התנהלות החכי''ם בנושא הגיוס / הבטחות השווא של יתד והחכי''ם בעבר נגד פשרות / ההתייצבות בלשכת הגיוס / הפגנות-התועלת שבהן וסקירה מהעבר / מכתבים ודרשות נגד הגיוס / רבנים ספרדיים נגד הגיוס / עלוני הסברה וחוברות בנושא הגיוס / שירי המערכה

  -בארכיון זה נוספו עוד מאות קבצים חדשים, כשהתיקיות חולקו מחדש בצורה מסודרת יותר-
  קישור להורדה בגוגל דרייב, (פתוח ברוב הכשרים):

  https://drive.google.com/drive/folde...VU?usp=sharing

  ניתן ע"י שעומדים עם הסמן על התיקייה הרצויה, לוחצים לחצן ימני, ואח"כ הורד, כמו"כ ניתן להוריד הכל יחד בלחיצה על לחצן ימני של התיבה 'ארכיון הגיוס החדש' (הנמצאת בשורה מעל התיקיות)
  לתשומת לב: לעיתים יש שעות שאי אפשר להוריד ויש לנסות אחרי כמה שעות שוב

  כל הרוצה ללמוד את נושא גזירת הגיוס בצורה יסודית
  יוכל להשתמש בארכיון זה


  בעקבות כך שיש שעות שאי אפשר להוריד בגוגל דרייב,

  מצ"ב גם קישור נוסף לארכיון הגיוס להורדה, בשרת הנקרא 'שרת כשר':

  http://xn--gebzbbce.co.il/4Dhp

 50. ציטוט חיים מירושלים אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט מיושן אמר: צפיה בהודעה
  מי הספיק לעבור? יש כאן חומר שלא היה ידוע עד כה??
  ריפרפתי. יש שם ריבוי חומר משתי קצוות - הרדיפות של הרב שטיינמן נגד בני התורה, לעומת חיבוק חם שהוא מעניק לחרדקים, קרירות בכל נושא של אידישקייט וגילוי פנים בתורה .

  לאחר שקראתי נשארתי בתחושה מאוד קשה של חור שחור ונסתר ששמו ... ... שאיש אינו יודע את פשרו

  הדבר הזה זה תעלומה אחת גדולה: מה מטרותיו האמיתיות ומהי משימת חייו.

  מפחיד.
  אפשר מראה מקום?


+ תגובה לאשכול
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
 • חלון צ'אט
  משתמשים פעילים: 0
   
 • שים לב: N/A
  Loading...
 

הרשאות פרסום

 • באפשרותך לפרסם אשכולות חדשים
 • באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •