כמה עצוב, הטלפון כבר לא מצלצל, פעם, עוד לפני שהתעורר (בשעה 10 כדרך בני מלכים), כבר היו כ-100 שיחות שלא נענו, ובכלל הטלפון היה בעיקרון על מצב שקט, רק המכשיר הנוסף, החכם, הטרף, שרק לחכי"ם ולשועי עולם היה את מספרו, היה מקבל שיחות, והנה עכשיו הכל דומם, אנשים לא מתקשרים. וכאשר הוא כבר מוחל על כבודו להתקשר לאחד מן החשובים, הרי אין מענה, זה לא להכעיס, הם פשוט עסוקים. הם צריכים להתקשר לאלו שמנהלים היום את העניינים. כמה עצוב, איך חולפת לה תהילת עולם.