ידע הציבור ויזהר, לחצן המצוקה של "נדרים פלוס" בשבת, מיועד רק למי שכבר תרם דרכם
יהודי אחר שישתמש בזה בשבת, יחלל שבת ולא תוזעק עזרה
אין אזהרה על המכשיר ורק לאחר לחיצה על הלחצן והקשת ת"ז המכשיר מודיע שאין באפשרותך להזעיק עזרה
הם לא מוכנים לכתוב אזהרה ברורה על המכשירים למנוע חילול שבת שלא לצורך
לצערי חיללתי שבת רק כדי לקרוא שאין באפשרותי להשתמש בשירותם
הם טוענים שיש להם הכשר מרב על הפעלת הלחצן