היהדות החרדית בארץ ובתפוצות לא תעבור לסדר היום ותרים קול מחאה
וזעקה גדולה ומרה כנגד הפשע המחפיר והבגידה הנוראה בשיתוף הפעולה
של הנציגים הסוררים עם מזימות שמד ובחוקי אוון רח"ל

היהדות הנאמנה לה' ולתורתו תכריז ברמה כי זאת התורה לא תהא מוחלפת,
וכי היא לא תשתף פעולה ולא תכיר בחוקי השמד

כולנו כאיש אחד בלב אחד במערכה אדירה

מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא