www.kikar.co.il/abroad/284776.html

יצויין כי מדובר בחוק ציוני שמעגן את ערכי הציונות בחוק יסוד, ומשלים בעצם את מלאכת מגילת העצמאות של מדינת ישראל

מדובר בחוק שמסמל את ההתגרות באומות ברמה הגבוהה ביותר בהיסטוריה הציונית

מדובר בהפקדת כל היקר והקדוש לנו לשיפוט שופטי הבג"ץ


ולחשוב שכל זה אושר במועל ידם של הנציגים הסוררים מהמפלגות המכונות 'חרדיות'...