הסתובב ברשת סיפור על איזה גילוי מצבה, נדמה לי בהר הזיתים.
אשמח לקבל קישור לסיפור.