כזכור עקב החוק והתקנות החדשות מבית היוצר של רשעי המפלגות השותפים בקואליציית שמד
זו הופקע לחלוטין מעמדם העצמאי של מוסדות הפטור, כשמוסדות אלו נתונות מעתה תחת פיקוח
משרד החינוך שבראשות בנט וסגנו פרוש רח"ל

כתוצאה מכך, מגיעים בזה אחר זה גדולי ישראל להחלטה ברורה ונחושה כי ע"פ דעת תורה וע"פ
פסקיהם של גדולי הדורות זיע"א אסור למוסדות להמשיך להכפיף עצמם לרשויות השלטון ששם
לו למטרה לשנות את החינוך החרדי, גם במחיר וויתור על תקציביהם. כעת מתפרסמת הוראתו
הברורה והאמיצה של גדול חכמי ספרד בדורנו מרן הגר"י עדס שליט"א


http://www.bhol.co.il/132349/%D7%94%...%95%D7%9A.html