// קצת ארוך, אבל חשוב ושווה קריאה...

כתוב בחז"ל שקריעת ים סוף ואמירת שירת הים המקורית על ידי בני ישראל שיצאו ממצרים, היו לפנות הבוקר של שביעי של פסח. זוהי גם הקריאה בתורה של יום זה.
סגולה ידועה ובדוקה ל*זיווג* ועוד היא לקרוא את שירת הים - "אז ישיר משה את השירה הזאת" וכו' - בכוונה גדולה בחצות ליל שביעי של פסח, הלילה (בשעה 12:43), או באשמורת הבוקר, חצי שעה לפני עלות שחר (בשעה 4:36 בבוקר).
חז"ל אמרו שזיווגו של אדם קשה כקריעת ים סוף, והלילה נבקע הים ונאמרה השירה... קריעת ים סוף נעשתה לאחר יאוש עצום של ישראל שהיו מוקפים באויבים מכל צד, ואז, על ידי תפילה ואמונה באה הישועה...
כך כאז כן היום - מובא בשם ה"חוזה מלובלין", שפעמיים בשנה מתעורר שוב נס קריעת ים סוף עם כל הנרמז בו, שידוכים, פרנסה וכו' – בשביעי של פסח ובשבת שירה...
בשירת הים יש סודות גדולים בעניין הזיווג, ולא רק על רווקים/ות וגרושים/ות, אלא גם על זוגות נשואים שזקוקים לשלום בית ביניהם...
בתקופת האר"י הקדוש בצפת, נהגו לומר את שירת הים באשמורת הבוקר, כסיום לסדר הלימוד שהונהג בלילה זה. מנהג הגר"א היה לומר את שירת הים בשחרית של שביעי של פסח פסוק אחר פסוק, החזן והקהל. יהודי תוניסיה נהגו להתפלל שחרית ומוסף על שפת הים, ובחזרה לבית הכנסת לקיים תהלוכה שבה שניים מהקהל מתחפשים למשה ואהרן, ובדרך שרים את שירת הים ופזמונים שונים...
"ויאמר שירת הים בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים, והאומרו בשמחה מוחלין לו עוונותיו" (משנה ברורה (סימן נא, יז) בשם הזוהר, ובדומה לכך כתב בעל ה'חרדים', והביא גם מילקוט שמעוני על הפסוק: "ויסע משה" - שהסיעם מעוונותיהם, שנמחלו להם העוונות על ידי השירה. שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה – מוחלין לו על כל עוונותיו...)
חג כשר ושמח !!

https://www.facebook.com/Meorotnatan...48164078891995

שם: 320px-Song_of_the_sea.jpg
צפיות: 184
גודל: 39.9 קילובייט