יוסי חיים יצא למסע בעקבות מורשתו והנהגתו של הגאון רבי נתן בוקובזה זיע"א בעיר נתיבות וברחבי הארץ | הנתינה אינסופית, העצות והעזרה והסיפורים הבלתי נתפסים על גדלותו של הרב זצ"ל
על שלשה דברים העולם עומד תורה, עבודה וגמילות חסדים. בגאון הגדול הרב נתן בקובזה זצ"ל היה עמוד החסד, עמוד התורה ועמוד עבודת ד'. החל בייעוץ והכוונה וכלה בנתינה ללא גבולות. הרב עצמו התבטא: "השם שלי נתן הוא עצמו נותן לי את כל הכוחות לנתינה ללא גבולות" כמה עמודי סיפורים על עמוד חסד נדיר.בית החסד
בשכונה הוותיקה בנתיבות ניצב בית קרקע בן שתי קומות, ביתו של הרב נתן בקובזה זצ"ל, בקומה הראשונה עדיין קיים כולל האברכים שהיום נקרא על שמו, האברכים הוותיקים נמצאים בכולל עוד מזמן שהרב נתן עצמו היה שם, מייד בבוקר אחרי התפילה הוא היה מקבל קהל להתייעצות ולהכוונה. לא היה בוקר שלא חיכו למתפללים הרבים לחמניות טריות, חלב ומוצריו כדי שיקחו לביתם הכל כמובן חינם אין כסף, חסד. זה היה המוטו הכי גדול של הרב נתן בקובזה.
מול ביתו הפרטי של הרב ניצב 'בית החסד' בקומה התחתונה משרדי העמודה, במרתף הקומה ניצב מטבח ענק בו מוכנות ארוחות חמות לאנשים קשי יום ומשפחות במצוקה, ובקומות העליונות ישנם חדרי אירוח לשבתות חתן וכד',בית החסד החל להיבנות עוד כשהרב היה בחיים והמשיך בפעילות גם אחרי פטירתו, כמעט כמו צוואה שחרוטה על חזית המבנה 'בית החסד'.
הרב נתן בוקובזה היה רב, דרשן ומנהיג רוחני להמוני יהודים, הוא...

לכתבה:

http://www.93fm.co.il/radio/455790/

====
https://www.facebook.com/MeorotnatanBokobza/