לכול האנשים בבפרום פסח כשר ושמח ושנזכה השנה להיות בבהמק
אמן