הערב נערכה שמחת נישואי בן הרב אליעזר ראוכברגר חבר מועצת העיר ירושלים. השמחה נערכה באולמי וגשל בבני ברק. מזל טוב ושמחות.